Befolkningsminskning i Kina omöjlig att bromsa

17 januari 2019

En rapport från Kinas regering förutspår att landets befolkning kommer att nå sin topp år 2029 med 1,44 miljarder medborgare, innan nedgången som inte förutspås gå att bromsa och som väntas leda till "mycket ogynnsamma sociala och ekonomiska konsekvenser".

Studien, som gjorts av Kinas akademi för samhällsvetenskap, framhäver behovet av en politik som tar itu med den snabbt minskande befolkningen i arbetsför ålder och den snabbt växande äldre befolkningen. Den kinesiska regeringens propaganda uppmanar nu kvinnor att "få barn för landet", en fullständig helomvändning från ettbarnspolitiken som gällde tills nyligen. Läs mer >>

Det kommer så småningom att visa sig om övergången till tvåbarnspolitik faktiskt kommer att leda till fler barn. Läs mer >> Den tidigare propagandan var för framgångsrik, och många kinesiska par vill nu inte ha fler än ett barn. De gifter sig sent, får barn sent och fokuserar mer på sina egna karriärer och önskemål.

Enligt Kinas nationella statistik föddes 630 000 färre barn 2017 jämfört med 2016 trots den nya tvåbarnspolitiken. Läs mer >> Eftersom antalet kvinnor i fertil ålder förväntas minska med mer än 39 procent under de kommande tio åren, ser framtiden inte lovande ut. Det har redan höjts krav på ekonomiska incitament för att uppmuntra par till att få två barn och ge bättre möjligheter till barnomsorg för att undvika en befolkningskris. Läs mer >>

Källa: MercatorNet (www.mercatornet.com)