Belgare motvilliga att betala för vården av äldre

25 mars 2019

I Belgien anser 40 procent av medborgarna att utgifterna för välfärden behöver kontrolleras ”genom att inte längre tillhandahålla dyra behandlingar som förlänger livet för människor över 85 år".

Tidningen Le Soir skriver att den uppenbara konsekvensen av detta skulle vara ett sjukvårdssystem delat i två. Patienter med sämre ekonomi skulle få nöja sig med statlig vård medan rika patienter själva skulle behöva stå för kostnaderna för operationer och läkemedel. Enligt Le Soir får hjärtsjuka i Nederländerna som är äldre än 75 år inte längre någon pacemaker.

Samma undersökning visar att endast 17 procent av de som svarat är mot subventionerad vård för sjukdomar och olyckor pga. personligt beteende som rökning eller fetma.

Undersökningen visar vidare att 69 procent anser att det är befogat att betala 50 000 euro för en livräddande behandling, men endast 28 procent menar att detta gäller om patienten är över 85 år gammal. I den flamländska delen är befolkningen mycket mer benägen än i den fransktalande att utesluta människor över 85 från dyrare vård. Om patienten är i koma och behandlingen beräknas vara ett år, är tre av tio överens om att behandlingen borde avslutas, oavsett ålder.

– Den höga andelen som är för att utesluta äldre från vård är chockerande, säger professor Mark Elchardus, som ledde undersökningen för Inami, Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Källor: Le Soir (www.lesoir.be) och BioEdge (www.bioedge.org)