Biskopar i Church of England uppmanas motverka ny abortlag

02 december 2019

Efter att det brittiska Labourpartiet och Liberaldemokraterna nyligen annonserade att de vill möjliggöra abort, oavsett orsak, fram till barnets födelse skrev en stor grupp kyrkoledare och lekmän ett öppet brev till biskoparna i Church of England. De uppmanas att försvara de ofödda inför politikernas radikala abortförslag.

Brevet uttrycker uppriktig oro över politikernas förslag att abort skall avkriminaliseras: "Dessa förändringar skulle motsvara påståendet att ett foster inte längre är en människa, som är värd samma lagstadgade och samhällsrättsliga skydd mot avsiktlig skada och avslutande av liv. Vi skriver som medlemmar i Church of England (och ett litet antal andra anglikaner i Wales och Nordirland), lekmän och ordinerade, kvinnor och män, för att uttrycka vår uppriktiga oro över vad som föreslås och uppmanar er, som herdar för kyrkan, att göra allt ni kan för att tala mot dessa förslag och försvara några av de mest utsatta i vårt samhälle", skriver kyrkomedlemmarna till sina biskopar.

Ofödda helt skyddslösa

Labourpartiet har lovat att tillåta fri abort fram till förlossning, medan Liberaldemokraterna har lovat att tillåta fri abort fram till graviditetsvecka 24.

Den brittiska organisationen Christian Concern har kritiserat förslagen och varnar för att det inte kommer att finnas något skydd för de ofödda och att särskilt flickor befinner sig i riskzonen:

– Detta kommer att innebära att ofödda barn kan dödas av vilken anledning som helst, utan kontroll och balans. Även könsselektiva aborter legaliseras härmed, vilket innebär att Liberaldemokraterna förmodligen godkänner denna diskriminerande praxis. Deras förslag är inte lika extremt som Labours, att tillåta abort fram till förlossning. Men det skulle fortfarande bidra till att England och Wales har de mest extrema abortlagarna i världen, säger en talesperson från Christian Concern.

Kyrkan motsätter sig abort

Church of England skriver i sitt svar att de "motsätter sig principiellt att det kan finnas strikt begränsade villkor under vilka abort kan vara moraliskt att föredra framför alla tillgängliga alternativ. Detta är baserat på vår åsikt att fostret är ett mänskligt liv med potential att utveckla relationer, tänka, be, välja och älska. De som är oönskade gravida inser allvaret i det beslut de står inför: alla aborter är tragedier, eftersom de innebär att välja en individs välbefinnande mot en annans (även om man ännu är ofödd). Allt möjligt stöd, särskilt från kyrkans medlemmar, måste ges till de som är gravida under svåra omständigheter. Vård, stöd och medkänsla måste ges till alla, oavsett om de fortsätter graviditeten eller inte. Våra böner går till de som kan drabbas av dessa beslut, och de som bär det tunga ansvaret för att utforma lagstiftningen i tjänst för de mest sårbara i samhället", skriver biskoparna i Church of England.

Källor: Christian Today (christiantoday.com) och Premier (www.premier.org.uk)