Bristande vetenskaplig grund för ungdomars könsdysforibehandling, enligt experter

13 augusti 2019

Många tror att könsdysforibehandling kan vara lösningen för ett barn eller ungdom med identitetsproblem – men bevisläget för detta är svagt. Detta uppmärksammades här hemma av programmet Uppdrag granskning i våras och även brittiska allmänläkare beklagar nu "bristen på evidens för behandlingar och ingrepp som kan erbjudas personer med könsdysfori".

Läkare vid universitetet i Amsterdam var de första som använde pubertetsblockerande hormoner i mitten av nittiotalet. Hormonerna fungerar som en stoppknapp för fysisk utveckling. De förhindrar brösttillväxt hos flickor och skäggstillväxt och målbrott hos pojkar.

Preliminära uppgifter från en brittisk undersökning, som ännu inte har publicerats, visar att efter ett år med pubertetsblockerande hormoner förekommer en markant ökning av ungdomar som svarar: "Jag försöker medvetet skada eller döda mig själv".

– Att se förändringar kring självmordstankar är mycket oroande. När man ser en ökning av skador ska god medicinsk praxis mana till eftertanke, säger Susan Bewley, ordförande för den brittiska organisationen Healthwatch, som arbetar med vetenskap och integritet inom vården.

I Storbritannien fick läkarföreningen för barnläkare, Royal College of Paediatrics and Child Health, nyligen uppdraget att undersöka den snabba ökningen av pubertetsblockerande hormoner för att behandla barn under 16 år.

"Ett oreglerat live-experiment"

Enligt den brittiska tidningen The Times är detta första gången frågan formellt behandlas av den brittiska läkarföreningen, som ansvarar för god vårdstandard.

– Bevisen brister vid behandling av könsdysfori med pubertetsblockerande hormoner i denna oprövade åldersgrupp. Det är i princip ett oreglerat live-experiment på barn, säger Carl Heneghan, chef för centret för evidensbaserad vård vid universitetet i Oxford, till The Times.

Alexander Korte, barnpsykiater vid Münchens universitetsklinik, vägrar att förskriva pubertetsblockerare. Han menar att endast den som har upplevt puberteten kan veta om han eller hon ser sig själv som man eller kvinna:

– Den här tiden kan förändra så mycket. Studier visar att endast en minoritet av barn, (mellan 10 och 27 procent, beroende på studien) som söker hjälp hos en specialist, senare visar sig verkligen vara transsexuella, säger Alexander Korte till den tyska tidningen Die Zeit.

"Baserat på mycket dålig vetenskap"

Även på andra sidan Atlanten yttras farhågor om bevisläget för könsdysforibehandling. Den amerikanska läkaren Paul Hruz, docent i pediatrik, endokrinologi, cellbiologi och fysiologi vid St. Louis Washington University of Medicine säger till nyhetstjänsten Fox News Channel:

– Det är mycket viktigt att inse att det som erbjuds för att hjälpa dessa människor är baserat på mycket dålig vetenskap. Alla ansträngningar att uppmärksamma den dåliga vetenskapen och de potentiellt mycket negativa och allvarliga konsekvenserna av hormonbehandlingen har inte fått den uppmärksamhet den förtjänar.

Källor: BBCNews (www.bbc.com), LifeSiteNews (www.lifesitenews.com), Die Zeit (www.zeit.de) och BioEdge (www.bioedge.org)