Brittisk läkarförening antar neutral hållning till dödshjälp

27 mars 2019

I Storbritannien har läkarföreningen Royal College of Physicians antagit en neutral position till frågan om dödshjälp efter en webbundersökning bland medlemmarna. Det innebär ett kontroversiellt avsteg från föreningens tidigare motstånd mot dödshjälp.

Innan webbundersökningen ägde rum satte styrelsen ribban högt för att behålla föreningens tidigare motstånd mot dödshjälp: om inte två tredjedelar av de svarande uppgav att man var antingen för eller emot en lagändring skulle föreningen anta en neutral inställning. Läs mer >> 

Endast cirka 19 procent av de 36 000 medlemmarna deltog i omröstningen. Majoriteten av dem var mot legalisering av dödshjälp och skulle inte heller vilja vara delaktiga i det. Endast 32 procent var för legalisering och 43 procent var mot, medan 41 procent uppgav att de personligen var för assisterat självmord och 49 procent var personligen mot.

Flertal mot dödshjälp

Även om flertalet fortfarande motsätter sig dödshjälp har stödet för legalisering ökat sedan den föregående undersökningen 2014 – i varje fall bland det relativt lilla antal som brydde sig om att besvara frågorna.

Fyra läkare ifrågasatte offentligt sättet som undersökningen genomfördes på och ville få undersökningen stoppad genom ett domstolsbeslut, men högsta domstolen valde att inte ta upp ärendet: Läs mer >>

– Vi är besvikna över att inte få tillstånd att utmana läkarföreningens beslut i högsta domstolen av tekniska skäl. Sjuka och utsatta människor är i fara på grund av läkarföreningens neutralitet i fråga om dödshjälp. Läkarkåren har inte ändrat syn i frågan, det borde inte heller läkarföreningen göra, säger de fyra läkarna till nyhetstjänsten Crux.

Helt neutral hållning

Läkarföreningen publicerade förra veckan omröstningens resultat och ordföranden Andrew Goddard kommenterade:

– Det är uppenbart att det finns en rad olika syn på dödshjälp bland läkarna, precis som i övriga samhället. Vi har varit öppna från början av denna process med att vi kommer att anta en neutral hållning för att kunna återspegla de olika åsikterna bland våra medlemmar. Neutral betyder att läkarföreningen varken stöder eller motsätter sig en förändring i lagen och vi kommer inte att fokusera på dödshjälp i vårt arbete, utan på högkvalitativ palliativ vård, säger han.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Crux (cruxnow.com)