Brittisk läkarförening undersöker medlemmars syn på dödshjälp

16 januari 2019

Den brittiska läkarföreningen Royal College of Physicians planerar en undersökning bland sina 35 000 medlemmar huruvida de skulle vara beredda att aktivt delta vid dödshjälp om lagen skulle ändras.

Enligt läkarföreningens ordförande, professor Andrew Goddard, är undersökningen, som kommer att skickas ut med e-post nästa månad, viktig för att få kunskap om medlemmarnas syn på dödshjälp:

– The Royal College of Physicians frågas ofta om sin hållning i denna högprofilerade fråga, en hållning som omnämns i rättsliga ärenden och parlamentariska debatter. Därför är det viktigt att vi baserar vår hållning på en uppdaterad förståelse av våra medlemmars och medarbetares inställning, säger Andrew Goddard.

Den planerade undersökningen kommer också att fråga medlemmarna vad de tycker att läkarföreningens ställning till läkarassisterat självmord och dödshjälp bör vara. En liknande undersökning för fem år sedan visade att en majoritet inte stödde en lagändring och att 58 procent inte kunde tänka sig att själva medverka till dödshjälp. Någon majoritet för vilken inställning föreningen skulle anta fanns inte. Läs mer >> 

Neutral inför lagändring

Läkarföreningen kommer att anta en neutral position tills två tredjedelar av de svarande uppger att man antingen är för eller emot en lagändring. Det betyder att läkarföreningen inte kommer att stödja eller motsätta sig en lagändring, utan att man återspeglar medlemmarnas olika åsikter i diskussioner med regeringen och andra organisationer.

Läkarföreningens definition på assisterat döende lyder: "Att en läkare ger en dödlig dos läkemedel till en patient som är terminalt sjuk, uppfyller vissa kriterier definierade i lagen och som begär dessa läkemedel så att de kan användas av personen för att avsluta sitt liv". I Storbritannien är dödshjälp och läkarassisterat självmord ett brott med ett maximalt fängelsestraff på 14 år för läkaren. De som motsätter sig en lagändring menar att lagen finns för att skydda sjuka och funktionsnedsatta från utnyttjande och tvång:

– Gällande lagstiftning om assisterat självmord och dödshjälp finns för att skydda sjuka, äldre, deprimerade eller funktionsnedsatta från att känna sig skyldiga att avsluta sina liv. Den skyddar dem som saknar röst mot utnyttjande och tvång, säger Alistair Thompson från gruppen Care Not Killing.

Källa: The Yorkshire Post (www.yorkshirepost.co.uk)