Brittiska kvinnor får fertilitetsbehandling efter klimakteriet

24 januari 2019

I Storbritannien får allt fler kvinnor i 50-årsåldern barn med hjälp av provrörsbefruktning, eftersom landet saknar åldersgräns för behandlingen.

Under många år har läkare avrått från provrörsbefruktning för kvinnor över 50, men utan lagreglering och riktlinjer från myndigheter väljer många fertilitetskliniker att tänja på gränserna.

– Kvinnor förväntas klara av alla sina livsuppgifter när de är mellan 25 och 40 år gamla, att göra karriär, hitta en man och få barn. Den teknik vi har öppnar för att de får mer tid. Vi tycker att en åldersgräns på 54 år är rimlig för att föda, säger Nick Macklon, medicinsk chef för fertilitetskliniken London Women’s Clinic till The Daily Mail.

Åldersgräns 55 år

Enligt Nick Macklon behöver kvinnor över 50 genomgå en undersökning som bekräftar att de är lämpliga för en graviditet och friska. Även deras medicinska och sociala förhållanden utvärderas. Hans klinik har behandlat 26 kvinnor i åldern 51–54 år med donerade ägg sedan kliniken beslöt att behandla kvinnor upp till 55 år.

Marco Gaudoin, medicinsk chef vid Glasgow Centre for Reproductive Medicine i Skottland, säger till The Daily Mail att åldersgränsen på hans klinik är 55 år för kvinnor som använder donerade ägg, vilket fastställts av klinikens etiska kommitté. Han skulle överväga att behandla en 60-årig kvinna om hon är mentalt och fysiskt friskt och efter godkännande av den etiska kommittén. Han anser det vara "sexistiskt" att tro att äldre kvinnor inte skulle kunna få barn när män i samma ålder kan.

År 2016, det sista året med tillgängliga uppgifter, förlöstes 20 kvinnor över 55 år i England och Wales. Sedan år 2000 har mer än 150 kvinnor över 50 år fött barn. Majoriteten av dem använde donerade ägg från yngre kvinnor i brist på egna.

Ökade risker för mamma och barn

Den brittiska läkarföreningen the Royal College of Obstetricians och Gynecologists rekommenderar att kvinnor föder barn i åldern 20 till 35. Efter 40 ökar risken för graviditetskomplikationer. Läs mer >> Att föda barn efter klimakteriet, i genomsnitt vid 51 års ålder för brittiska kvinnor, innebär ökad risk för missfall, fosterdöd och för tidig förlossning.

– Även de som är fysiskt friska eller använder ägg från en yngre kvinna har större risk för att behöva vårdas på sjukhus, fosterdöd, för tidig förlossning och havandeskapsförgiftning. Min oro gäller den kända höga risken för mödradödlighet och antalet incidenter, säger Susan Bewley, emeritusprofessor i obstetrik och kvinnohälsa vid King's College i London.

Källor: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com) och The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)