Diskussion inom Världsläkarföreningen om att säga ja till dödshjälp

02 maj 2019

Den 25–27 april pågick Världsläkarföreningens 212:e möte i Santiago i Chile. Organisationen är under hård press från vissa håll att anpassa sina etiska riktlinjer till att bli mer öppna för läkarassisterat självmord och dödshjälp.

Föreningens nuvarande etiska riktlinjer om läkarassisterat självmord, som antogs av den 53:e generalförsamlingen 2002, klargör att "[läkarassisterat självmord], liksom dödshjälp, som är en handling för att medvetet avsluta en patients liv, även på patientens egen eller anhörigs begäran, är oetiskt och måste fördömas av sjukvården". Deklarationen uppmuntrar nationella läkarföreningar och läkare att avstå från att delta i dödshjälp, även om det är lagligt.

Vid föreningens konferens om medicinsk etik i oktober 2018 presenterades ett förslag från läkarföreningarna i Kanada och Nederländerna om att ändra de etiska riktlinjerna om läkarassisterat självmord till en neutral inställning. Förslaget motarbetades och drogs sedan tillbaka, och Kanadas och Nederländernas läkarföreningar lämnade snart därefter Världsläkarföreningen, vilket man skyllde på ett plagierat tal vid konferensen. Läs mer >>

Tysk kompromiss

Sedan dess har Världsläkarföreningen uppmanat medlemsorganisationerna att inkomma med sin inställning till deklarationen om läkarassisterat självmord inför mötet i april. Den tyska läkarföreningen har föreslagit en kompromiss med omformuleringar från "läkarassisterat självmord" till "läkarassisterad död" och att "läkare borde inte engagera sig" i stället för "oetiskt och måste fördömas av sjukvården". Flera medlemsorganisationer har redan motsatt sig förslagen.

Eftersom de två stora läkarföreningarna från Kanada och Nederländerna har lämnat föreningen befarar man hårda påtryckningar för att komma fram till en kompromiss för att locka tillbaka dem. "WMA [Världsläkarföreningen] bör dock inte svara på den sortens påtryckningstaktik", skriver läkaren John Y. Rhee från Mount Sinai Hospital i New York för nyhetstjänsten MedPage Today. Han menar att det sätter ett dåligt exempel för framtida förslag från andra länder, och möjliggör liknande reaktioner i framtiden. Kanada och Nederländerna skulle dessutom få oproportionerligt stora möjligheter att påverka föreningens policy, menar han.

Sveriges läkarförbund emot dödshjälp

I Sverige är det Sveriges läkarförbund som är medlem av Världsläkarföreningen. Läkarförbundet "är tydligt emot eutanasi och läkarassisterat självmord. Det är också vår klara bild – efter WMA:s flera internationella konferenser i ämnet under de senaste två åren – att en mycket stor majoritet av WMA:s medlemsorganisationer delar vår uppfattning. Att WMA i en uppdaterad samlad policy skulle öppna för tillåtande av eutanasi eller läkarassisterat självmord bedömer vi mot denna bakgrund som väldigt osannolikt", skriver Tomas Hedmark jurist på Sveriges läkarförbund och sekreterare för Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd, i en kommentar till Respekt.

Enligt Tomas Hedmark är det osannolikt att beslut som ändrad policy har fattats på mötet i Santiago, eftersom sådana beslut endast kan tas av föreningens generalförsamling, som sammanträder i höst.

Källor: MercatorNet (www.mercatornet.com) och Sveriges läkarförbund (www.lakarforbundet.se)