Dödshjälp breder ut sig i Australien

10 december 2019

Förra veckan godkände parlamentet i Australiens största delstat Western Australia ett lagförslag för dödshjälp och assisterat självmord. Därmed blir Western Australia den andra delstaten i Australien efter Victoria för att legalisera dödshjälp, som förväntas träda i kraft inom cirka 18 månader.

Enligt lagförslaget kommer terminalt sjuka vuxna med en förväntad livstid på kortare än sex månader – eller ett år vid ett neurodegenerativt tillstånd – kunna ta ett medel för att avsluta sitt liv. Det krävs godkännande av två läkare och endast läkare och sjuksköterskor får assistera patienten.

Inga skyddsåtgärder

Den liberala politikern Michael Mischin röstade emot lagförslaget eftersom han är orolig att det saknas lämpliga skyddsåtgärder:

– Jag kan mycket väl tänka mig att vid någon tidpunkt vilja utnyttja möjligheten om det är legalt. Men mitt ansvar är mer än bara egenintresse. Jag är inte övertygad om att lagen är nära så bra som den borde vara, säger Michael Mischin.

En rad inneboende problem

Parlamentsledamoten Adele Farina, som röstade emot lagförslaget, pekade i sitt tal i parlamentet på en rad inneboende problem med en lag som tillåter förskrivning av ett dödligt medel, som kan förvaras i hemmet och intas vid en senare tidpunkt:

Det dödliga medlet är oprövat och dess effektivitet eller negativa biverkningar saknar vetenskaplig bedömning. Rapporterade komplikationer från andra jurisdiktioner, som tillåter dödshjälp, ligger på mellan fem och 17 procent, däribland kräkning, kramper, att inte vara helt medvetslös innan kvävning eller hjärtattack inträffar, lång tid från att ha intagit medlet till död och att helt misslyckas att dö. Lagen kräver inte att en läkare eller ett vittne skall närvara när det dödliga medlet intas. Det finns inget system för rapportering av biverkningar även om en läkare eller ett vittne närvarar. Ingen bedömning av personens beslutskapacitet krävs efter att det dödliga medlet har skrivits ut (även om det kan förvaras i månader eller år). Det finns inget sätt att säkerställa att personen tar det dödliga medlet frivilligt – personen kan luras, övertalas eller till och med tvingas att ta det, varnar parlamentsledamoten Adele Farina.

Hon fick medhåll av parlamentsledamoten Nick Goiran:

– Att en högljudd grupp människor önskar snabb tillgång till dödliga injektioner bör aldrig åsidosätta de tysta, utsatta människornas rätt till säkerhet och skydd. Om vi är intellektuellt ärliga och tänker igenom teorin av en dödshjälpslag bör vi dra slutsatsen att den i sig är osäker. Bristen på rättsliga skyddsåtgärder pekar på detta; förekomsten av medicinsk vårdslöshet informerar oss om detta; möjligheten av ”doctor shopping” informerar oss om detta; läkares partiskhet informerar oss om detta; och bevisen på att äldre utnyttjas informerar oss om detta. När vi ser på andra länders erfarenhet med dödshjälp och assisterat självmord vet vi att det förekommer oönskade dödsfall. Det finns ett säkert tillvägagångssätt för livets slut. Det kommer emellertid att kräva att vi hela tiden insisterar på att kvalitativ palliativ vård görs tillgänglig för alla i Western Australia, menar Nick Goiran.

Delstaten Victoria antog en liknande lagstiftning i november 2017, som trädde i kraft i juni. Läs mer >> Western Australia kommer att bli den 18:e jurisdiktionen i världen att legalisera dödshjälp och/eller assisterat självmord.

Källor: PerthNow (www.perthnow.com.au), ABCNews (www.abc.net.au) och MercatorNet (www.mercatornet.com)