Dödshjälpsförespråkare ändrar åsikt

09 april 2019

Efter fyra misslyckade självmordsförsök föreslog både en psykiater och en psykolog en kvinna från Christchurch i Nya Zeeland att hon borde resa utomlands för assisterat självmord. De såg endast hennes funktionshinder och antog att hennes liv bara hade lite värde. De bekräftade således hennes önskan att dö, i stället för att undersöka de bakomliggande orsakerna.

När Claire Freeman förberedde sin resa till en självmordsklinik i Schweiz insåg hon att det inte var hennes fysiska tillstånd som gjorde att hon ville avsluta sitt liv, utan hennes livsstil och mentala hälsa – hon var deprimerad och traumatiserad av jordbävningarna i Christchurch. Hade assisterat självmord varit lagligt i Nya Zeeland, skulle Claire inte leva idag – och det skrämmer henne.

Claire har tetraplegi, förlorad funktion i armar, bål, bäckenorgan och ben p.g.a. en skada på ryggmärgens halssegment efter en bilolycka när hon var 17 år gammal.

”Nedslående att dödshjälp presenteras som ett alternativ”

I Nya Zeeland debatteras just nu ett lagförslag om läkarassisterat självmord. Läs mer >> Om lagförslaget godkänns skulle situationer som Claires regelbundet uppstå, med läkare som skulle göra antagningar om patientens livsvärde. Det skulle ge dem befogenhet att hjälpa till vid självmord för ett antal patienter, som kämpar med sin mentala hälsa.

– Jag tycker verkligen att det är nedslående att dödshjälp presenteras som ett alternativ, eftersom vi är bättre än det. Vi är kiwis [från Nya Zeeland], vilket innebär vänlighet, kärlek och gemenskap. Lagförslaget handlar om något annat. Det säger till människor som är allvarligt sjuka eller funktionshindrade att de är mindre värdefulla, säger Claire.

Claire skulle vara berättigad till dödshjälp och assisterat självmord enligt det nya lagförslaget, och många läkare skulle vara överens om att hennes funktionsnedsättning är "allvarlig och obotlig". Hennes tillstånd är för närvarande stabilt men komplikationer kan uppstå när som helst, vilket skulle minska hennes förmåga ännu mer. Hennes funktionsnedsättning medför ofrivilliga ryckningar och smärta, som kan vara outhärdlig. Risken för olika infektioner, som även kan vara livshotande, är påtaglig.

”Funktionsnedsättning ger färdigheter och erfarenheter”

Under tjugo år, och fram till för tre år sedan, var Claire ivrig förespråkare av dödshjälp och assisterat självmord och önskade att det vore lagligt i Nya Zeeland.

– När jag ser tillbaka ville jag ha assisterat självmord eftersom jag inte klarade av mitt liv. Nu när jag har fått stöd älskar jag mitt liv. Jag är så glad att assisterat självmord inte var tillgängligt i Nya Zeeland, för om det var det skulle jag inte vara här idag. Det är skrämmande för mig. Jag försöker att lära människor att det finns mer i livet än funktionsnedsättning. Och det är faktiskt positivt, eftersom det ger färdigheter och erfarenheter som man inte skulle ha fått annars, säger Claire.

Hon håller numera föredrag mot legalisering av läkarassisterat självmord i Nya Zeeland och debatterar bl.a. med David Seymour, politikern som står bakom lagförslaget om läkarassisterat självmord.

Källor: SCOOP (www.scoop.co.nz) och DefendNZ (www.defendnz.co.nz)