Dödshjälpsförespråkare dirigerar lagen i Kanada

27 november 2019

I Kanada pressar den dödshjälpsförespråkande gruppen Dying with Dignity den nyss omvalde premiärministern Justin Trudeau till att göra dödshjälpslagen mindre restriktiv. Enligt en aktuell rapport tänjs dödshjälpslagen redan nu. 

Premiärministern har svarat att han kommer att följa domen från september, som slog fast att kravet att endast de som är nära döden kan kvalificera sig för läkarassisterat självmord inte är i enlighet med grundlagen. I domslutet bestämde domaren Christine Baudouin att regeringen har sex månader på sig – fram till början av april 2020 – att ändra lagen. Läs mer >>  

Det är organisationen Dying with Dignity Canada som pressar regeringen till att få bort kravet att patientens naturliga död måste vara "rimligt förutsebar", vilket begränsar dödshjälp till terminalt sjuka patienter. Gruppen vill också att regeringen skall släppa kravet på att patienten ger samtycke kort innan dödshjälp ges. Bestämmelsen har försvårat för dödshjälp till patienter som har förlorat förmågan att ge samtycke. 

Lagen tänjs redan

Enligt den aktuella rapporten om dödshjälp i Kanadas provins Québec gavs 1 331 personer dödshjälp mellan april 2018 och mars 2019. Minst 13 fall följde inte lagen och tre av dem fick dödshjälp pga. en höftfraktur. Det förekom även att dödshjälp godkändes av en person utan vårdutbildning samt att den andra läkaren som borde vara oberoende för att bekräfta utlåtandet var anhörig till den förste läkaren, enligt rapporten. Endast 11 procent av de som fick dödshjälp hade en prognos på en kortare förväntad livstid än två veckor. I 40 procent av fallen gavs dödshjälp mindre än tio dagar efter en första begäran. 

Rapporten konstaterar även att det finns en tendens att dödshjälpsansökningar hänvisas till vissa husläkare som godkänner fastän de inte känner till patienten. Dessa läkare ger dödshjälp till många varje år, med 43 läkare som gav det till tio eller fler personer vardera under tiden april 2018 till mars 2019. 

Källor: CTVNews (www.ctvnews.ca), AlexSchadenbergBlogg (alexschadenberg.blogspot.com) och Commission sur les soins de fin de vie (aqdmd.org)