Dödshjälpspatienter organdonatorer i Kanada även utan lag

30 oktober 2019

I Kanadas provins Ontario fick 519 personer dödshjälp från 1 juli till 30 september i år. Av dessa donerade 30 personer organ. Tidigare förslag att kombinera dödshjälp med organdonation verkar alltså redan ha blivit verklighet och dödshjälpsläkare och transplantationskirurger samarbetar utan lagligt stöd. 

Enligt Kanadas dödshjälpslag är det olagligt att organdonationen i sig är dödsorsaken. Det finns dock påtryckningar från läkare att ändra detta. Förra året publicerade två läkare i Ontario och bioetiker Robert Truog en artikel i New England Journal of Medicine som räknade upp alla fördelar med organdonation från levande dödshjälpspatienter. Läs mer >>  

För att möjliggöra detta bör begränsningen – att patienten måste vara död innan hon donerar organ – avskaffas. Lagen kräver att döden följs av att ett "ämne" intas, inte av att organen avlägsnas och behöver skrivas om för att ta hänsyn till denna medicinska och etiska utveckling. 

Kan patienten lita på läkaren?

Eugene Wesley Ely, professor i medicin vid Vanderbilt universitetet i Nashville i Tennessee, ställer i en artikel i facktidskriften Intensive Care Medicine frågan huruvida "patienten kan känna sig fullständig säker på att läkaren arbetar för att bota sjukdomen när han eller hon samtidigt arbetar med att ta en persons liv? Vilka budskap skickar det om människolivets värde när läkare är beredda att byta ett liv mot ett annat? Vilken effekt har det redan haft när läkare är delaktiga i sådana dödsorsakande förfaranden?", undrar Eugene Wesley Ely. 

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)