Dramatisk ökning av självmord bland ungdomar i hela världen, enligt ny rapport

13 november 2019

En ny rapport av Världshälsoorganisationen WHO ger en global överblick över hur utbrett självmord bland ungdomar är. Enligt en studie från Danmark är preventivmedel en bidragande orsak. 

Världshälsoorganisationens rapport kan sammanfattas i fem punkter:

  • Nästan 800 000 människor dör på grund av självmord varje år.
  • För varje självmord finns det många fler människor som försöker ta sitt liv varje år. Ett tidigare självmordsförsök är den enskilt viktigaste riskfaktorn för självmord i allmänheten.
  • Självmord är den näst ledande dödsorsaken bland 15–29-åringar.
  • 79 procent av alla självmord i hela världen inträffar i låg- och medelinkomstländer.
  • Att äta bekämpningsmedel, att hänga sig och att skjuta sig är bland de vanligaste metoderna för självmord globalt. 

Samtidigt som kopplingen mellan självmord och psykisk störning (särskilt depression och alkoholrelaterade sjukdomar) är väl etablerad i höginkomstländer, inträffar många självmord impulsivt i krissituationer när man misslyckas att hantera oväntade situationer som ekonomiska problem, relationsproblem eller kronisk smärta och sjukdom. Dessutom är att behöva uppleva konflikt, katastrof, våld, övergrepp eller förlust och en känsla av isolering starkt förknippade med självmordsbeteende. Utsatta grupper, som upplever diskriminering, är särskild självmordsbenägna. 

Preventivmedel kan orsaka självmordstankar

En artikel i facktidskriften The Lancet (doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31102-X) behandlar det ökande antalet självmord bland ungdomar i England och Wales. Artikelförfattarna kräver mer forskning för att klargöra om de senaste trenderna återspeglar en verklig försämring av ungdomars psykiska hälsa och drivkrafterna för denna förändring. Forskningen skall bidra till att fastställa nya mål för behandling och förebyggande. Dessutom behöver barn- och ungdomspsykiatrin förbättrad finansiering för att kunna stödja det ökande antalet ungdomar som söker hjälp, menar The Lancet. 

En dansk studie, publicerad i The American Journal of psychiatry (doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.17060616), där nära 500 000 kvinnor ingår visar att risken för självmord är drygt tre gånger högre hos kvinnor mellan 15 och 19 år som använder preventivmedel än hos kontrollgruppen. Läs mer >> Studien ledde till att det tyska läkemedelsverket kräver av läkemedelsföretagen att de informerar om att orala preventivmedel kan orsaka depression och att "depressionen kan vara allvarlig och ibland orsaka självmordstankar".

Källor: Bioethics Observatory (bioethicsobservatory.org) och WHO (www.who.int)