Etiska rådet i Schweiz: alla som föds levande efter abort har rätt till vård

05 mars 2019

I Schweiz efterfrågar etikrådet i en ny skrivelse bättre harmonisering av vården vid sena aborter samt bättre omsorg om de berörda kvinnorna. Samtidigt fastslår man att alla barn som föds levande efter abort har rätt till liv och bör ges all den medicinska vård som krävs.

I Sverige publicerade Statens medicinsk-etiska råd (Smer) förra veckan en rapport som analyserar etiska frågor kopplade till sena aborter. Läs mer >> Den bortre gränsen för när man får göra abort i Sverige tangerar nu gränsen för när för tidigt födda barn kan överleva, och Smer ville med rapporten bl.a. ge förslag till hur vården bör agera när barn föds levande efter sena aborter. Rådet har valt att inte föreslå en justerad abortgräns, så att man undviker aborterade barn som visar livstecken, utan föreslår i stället att Socialstyrelsen låter utreda om feticid – dvs. att man dödar fostret före aborten – kan införas som metod vid mycket sena aborter.

Även i Schweiz har den nationella etikkommissionen nyligen behandlat frågan om sena aborter, men har landat i betydligt mer livsbejakande rekommendationer. I Schweiz görs drygt 10 000 aborter varje år, enligt uppgifter från landets etikråd. Det är en av de lägsta abortsiffrorna i hela världen och en fjärdedel av antalet aborter per 1 000 kvinnor i Sverige. Av aborterna i Schweiz utförs nästan 500 efter gränsen för fri abort, vecka 12, och cirka 150 efter graviditetsvecka 17, varav cirka 40 efter graviditetsvecka 23. Så sena aborter är endast tillåtna vid särskilda situationer och efter beslut av läkare.

Lämplig vård

I ett pressmeddelande skriver etikrådet att det varierar mellan olika kliniker tills hur långt in i graviditeten och under vilka omständigheter sena aborter tillåts. I vissa regioner och på vissa kliniker kan det vara svårare att få en sen abort gjord. Kvinnor som genomgår sena aborter, samt deras familjer, kan få problem med hälsan på lång sikt och bör erbjudas lämplig vård, uppmanar etikrådet. För närvarande har de endast viss tillgång till vård, men ibland är detta inte tillräckligt samordnat eller inte alltid tillgängligt under hela perioden före och efter aborten, enligt etikrådet.

Vård enligt samma kriterier

I Schweiz igångsätts sena aborter i regel med hjälp av läkemedel och efter graviditetsvecka 17 är det möjligt att barnet föds levande, påpekar etikrådet. Från omkring graviditetsvecka 22 kan vissa barn överleva med hjälp av intensivvård. Om ett barn föds levande efter abort, vilket enligt den schweiziska neonatalvården förekommer i cirka 25 fall varje år, skall det vårdas enligt samma kriterier som andra extremt för tidig födda barn. Främst gäller bra palliativ vård. Sena aborter väcker också frågor om lämplig abortmetod, skriver etikrådet vidare.

För att säkerställa enhetlig kvalitetsvård i hela Schweiz krävs det utbyte av information och erfarenhet och att en standardpraxis upprättas. Rådet rekommenderar även att berörda kvinnor ges fullständig information om olika abortmetoder samt vilka alternativ som finns. Det är också viktigt att informera kvinnor och paret om möjligheten att barnet föds levande och att diskutera den fortsatta vägen med dem, påpekar etikrådet.

Källa: SwissInfo (www.swissinfo.ch)