Feminister manar till att avskaffa surrogatmoderskap i Europa

29 maj 2019

En fransk sammanslutning för feminister, den internationella koalitionen för att avskaffa surrogatmoderskap (ICASM), har uppmanat kandidater i europavalet att arbeta för att surrogatmoderskap avskaffas.

Enligt sammanslutningens stadgar "bryter surrogatmoderskap mot barns och kvinnors rättigheter genom att bidra till ett samhälle baserat på att individer används och missbrukas, att en första och andra klassens människor organiseras och att man främjar en ojämlik global ordning som diskriminerar människor". Gruppen kräver inte endast att surrogatmoderskap regleras hårdare utan att det avskaffas helt. Läs mer >> 

Lagstiftningen för surrogatmoderskap varierar i hela Europa. I Storbritannien, Irland, Danmark, Belgien och Nederländerna är altruistiskt surrogatmoderskap lagligt medan kommersiellt surrogatmoderskap är förbjudet. Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland förbjuder alla former av surrogatmoderskap.

ICASM menar bl.a. att surrogatmoderskap kommersialiserar kvinnors kroppar, främjar handel med barn, ökar ojämlikheten mellan kvinnor och inte går att definiera som en rättighet eftersom det inte finns någon rätt till att bli mamma eller att få barn.

Strider mot värdigheten

Europaparlamentets betänkande om mänskliga rättigheter och demokrati från november 2015 fördömer surrogatmoderskap. Läs mer >> ICASM kräver att man nu går vidare och avskaffar surrogatmoderskap globalt. Det finns dock inga internationella överenskommelser som reglerar surrogatmoderskap; en del länder erkänner den beställande kvinnan som barnets lagliga förälder medan andra gör surrogatmamman till laglig förälder. Det är inte bara en rättslig inkonsekvens, utan kan också ses som tecken på fundamentalt olika syn på etik.

Tidigare i år sökte Europadomstolen för mänskliga rättigheter råd från juristsammanslutningen Alliance for Defending Freedom (ADF) om surrogatlagstiftning i Frankrike. Robert Clarke, som leder europeiskt påverkansarbete för ADF, förklarade då: "Europeiska stater förbjuder vanligtvis surrogatmoderskap eftersom de inser att det strider mot barnets och surrogatmammans värdighet. De genetiska och känslomässiga konsekvenserna av surrogatmoderskap för barn, föräldrar och kommande generationer utgör ett hot mot familjen som är kärnan i vårt samhälle. Det är viktigt att upprätthålla dessa lagar som skyddar barn och familjer från surrogatbranschens råa, ovärdiga kommersialisering av människan".

Källor: ICASM (abolition-ms.org) och BioEdge (www.bioedge.org)