Fertilitetsbehandlingar för ensamstående och lesbiska ökar i Storbritannien

16 maj 2019

Enligt den brittiska myndigheten The Human Fertility and Embryology Authority (HFEA) har antalet ensamstående kvinnor och lesbiska, som söker medicinsk hjälp för att få barn, ökat markant de senaste tio åren. Den offentliga vården har inte längre kapacitet, och allt fler tvingas vända sig till privata kliniker.

Enligt en aktuell rapport från HFEA ökade antalet inseminationer med donator för lesbiska par med 12 procent mellan 2016 och 2017 och med fyra procent för ensamstående kvinnor. Fertilitetsbehandlingar för surrogatmammor ökade med 22 procent till 302 behandlingar. Läs mer >> 

År 2007 gjordes 351 ivf-behandlingar för ensamstående kvinnor, vilket ökade till 1 290 tio år senare. Av dem gjordes 671 för 40-42 åringar, 278 för 43-44 åringar och 191 för kvinnor över 44. Läs mer >> HFEA:s rapport kommer samtidigt som ett ökande antal offentliga kliniker minskar sina bidrag till ivf-behandlingar. Enligt allmänna riktlinjer i Storbritannien bör kvinnor under 40 erbjudas tre ivf-cykler inom den offentliga vården om de har försökt att bli gravida under två år, eller om de inte har kunnat bli gravida efter 12 inseminationer.

Allt fler fryser ner ägg

Även om rapporten gör gällande att andelen ensamstående kvinnor och lesbiska ökar, är 91 procent av dem som får fertilitetsbehandling i Storbritannien heterosexuella par. HFEA skriver vidare att äggfrysning, som görs för att senarelägga barnafödande pga. tex. cancerbehandling, är den snabbast växande fertilitetsbehandlingen, som ökade med tio procent mellan 2016 och 2017.

– Vi ser en gradvis förändring av varför människor använder fertilitetsbehandlingar, som ursprungligen utvecklades för att hjälpa heterosexuella par med infertilitetsproblem. Det finns en viss ökning av samkönade par, ensamstående och surrogatmammor, vilket speglar samhällets förändrade attityder mot familjeskapande, livsstilar och relationer och framhäver behovet av att fertilitetsvården fortsätter att utvecklas och anpassas, säger Sally Cheshire, HFEA:s ordförande.

Källor: iNews (inews.co.uk) och HFEA (www.hfea.gov.uk)