Fertilitetsläkare misstänks vara far till minst 47 barn

27 februari 2019

En nederländsk domstol har beviljat tillstånd för dna-tester för att fastställa huruvida en avliden fertilitetsläkare använt sin egen sperma vid provrörsbefruktningar.

Den nederländska fertilitetsläkaren Jan Karbaat från Medisch Centrum Bijdorp nära Rotterdam misstänks ha använt sin egen sperma vid provrörsbefruktningar, vilka har resulterat i minst 47 barn. Kliniken stängdes 2009 på grund av oegentligheter i lagring av könsceller och pappersarbete.

Fallet drivs sedan 2017 av 22 personer som har blivit till genom provrörsbefruktning på kliniken, tillsammans med 11 av deras föräldrar. De begärde då tillstånd om att Jan Karbaats dna skulle jämföras med deras, och domstolen beviljade insamling av dna från olika föremål från läkarenshus, vilka skulle förseglas och lagras. Samtidigt fastslog domstolen att bevisen inte räckte till för att göra jämförelser med barnens dna. Fertilitetsläkaren dog en månad innan målet kom upp i domstol och nekade under hela tiden till anklagelserna. Efter hans död motsatte sig familjens advokater dna-undersökningen med hänvisning till privatlivet.

”Varje barn har rätt till sitt ursprung”

Vid den senaste förhandlingen tidigare denna månad ansåg domstolen att bevisen var tillräckliga för att motivera dna-prövning, efter att fertilitetsläkarens son hade tillhandahållit dna som jämförelse. Det visade "relevant biologiskt släktskap" med 47 personer som blivit till på kliniken. Domaren konstaterade även vissa yttre likheter mellan barnen och fertilitetsläkaren.

– Om han verkligen använde sin egen sperma, utan att säga det, kan hans änka och andra anhöriga inte yrka att läkarens anonymitet bör respekteras, sade domaren efter förhandlingen.

Enligt nederländsk lag har barn som är födda efter provrörsbefruktning före 2004 inte rätt att känna till donatorns identitet. Domstolen har i detta fall gjort ett undantag mot bakgrund av fertilitetsläkarens förmodade olagliga handling. Därför har domstolen även fastslagit att barnen inte kommer att behöva vänta på resultatet av ett eventuellt överklagande för att kunna genomföra dna-tester.

– Varje barn har rätt att veta om sitt ursprung, sade Merel-Lotte Heij, en av de 47 barn till fertilitetsläkaren, efter domstolsförhandlingen tidigare denna månad.

Källor: DutchNews (www.dutchnews.nl) och BioNews (www.bionews.org.uk)