FN-konferens driver legalisering av abort i utvecklingsländer

22 oktober 2019

I november organiserar FN en konferens i Nairobi där man vill påminna om befolkningskonferensen i Kairo för 25 år sedan. Där antogs ett handlingsprogram som syftade till att förebygga och avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor. Redan nu kommer kritiska röster från Afrika att den kommande konferensen förväntas främja "universell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter", dvs. abort. 

"Den 12–14 november samordnar Kenyas och Danmarks regeringar i samarbete med FN:s befolkningsfond UNFPA Nairobi-toppmötet om ICPD25, en konferens på hög nivå för att mobilisera den politiska vilja och ekonomiska åtaganden för att slutligen och fullständigt genomföra ICPD:s handlingsprogram. Dessa åtaganden inriktas på att uppnå noll ouppfyllda behov av familjeplaneringsinformation och tjänster, noll mödradödlighet som går att förebygga och noll sexuellt och könsbaserat våld och skadliga metoder mot kvinnor och flickor", skriver FN på sin hemsida. Läs mer >>  

Sexuell och reproduktiv hälsa

Högst på dagordningen står "universell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som en del av universell hälsovård". Den avslutas med punkt fem "stödja rätten till sexuell och reproduktiv hälsovård även i humanitära och bräckliga sammanhang". 

Organisationen kristna yrkespersoner i Kenya, KCPF, oroas över att FN-konferensen kommer att leda till legalisering av abort, prostitution, homosexualitet, samkönade äktenskap och sexualundervisning på grundskolor. Med stöd av katolska biskopar samlar de till ett parallellt möte med samma agenda där frågor bearbetas trosbaserat: 

– Vi vill sända ett tydligt budskap till UNFPA att den afrikanska befolkningen inte är en börda, utan en tillgång. Familjen har den främsta rätten att undervisa sina barn och UNFPA bör inte sexualisera dem, säger Richard Kakeeto, som mobiliserar deltagare till det parallella evenemanget, Faith-Based Side Events. 

Anmälan från troende godkänns inte

Richard Kakeeto samarbetar med de afrikanska biskopskonferenserna för att nå ut till de olika regeringarna för att säkerställa att FN-konferensen blir "pro-life" och familjevänlig: 

– Vi hade en möjlighet att skicka våra reservationer och påpeka att utkasten till åtaganden inte är pro-life, och familjevänliga. Konferensen utesluter troende. När man fyller i formuläret och de inser att man är ansluten till en kyrka, ett kyrk-universitet eller liknande godkänns inte anmälan, säger Richard Kakeeto från det katolska universitetet i östra Afrika. Läs mer >> 

 Källor: ACI Africa (www.aciafrica.org) och The Nairobi Summit

on ICPD25 (www.nairobisummiticpd.org)