Folkomröstning i Nya Zeeland om dödshjälp

18 november 2019

Nya Zeelands parlament har röstat för att legalisera dödshjälp och assisterat självmord. I en folkomröstning nästa år skall legaliseringen slutligen beslutas av medborgarna. Dödshjälp skall, enligt förslaget, tillåtas för personer med mindre än sex månader kvar att leva och efter godkännande av två läkare. 

Lagförslaget antogs med 69 mot 51 röster. Parlamentsledamoten David Seymour, som skrev lagförslaget, hävdar att den är "en av de mest konservativa dödshjälpslagarna i världen". Motståndare menar att den är full av kryphål, vilket gör att den blir som lagar i andra länder som tillåter dödshjälp. 

Lagen skall gälla personer över 18 år som lider av en terminal sjukdom med en förväntad återstående livstid på sex månader. Patienten skall ha en obotlig sjukdom med försämrad fysisk förmåga och "uppleva outhärdligt lidande som inte kan lindras på ett sätt som personen anser som acceptabelt". Personer med psykisk sjukdom, funktionshinder eller hög ålder utesluts inte från att bli godkända för dödshjälp även om det inte godtas som enskilda skäl. Det skall gå minst 48 timmar mellan att läkaren eller sjuksköterskan skriver ut det dödliga medlet och att patienten intar det. 

Samvetsfrihet för vårdpersonalen skall gälla. De är inte skyldiga att delta i någon del av processen och skall inte drabbas av påföljder. Om den behandlande läkare har samvetsbetänkligheter måste han eller hon förmedla patienten till en annan läkare och vårdinrättningar, som tar emot offentliga bidrag, måste tillhandahålla dödshjälp och assisterat självmord. 

Allmänheten förstår inte lagförslaget

Ett villkor för att få igenom lagförslaget i parlamentet var en folkomröstning. Därför kommer Nya Zeelands medborgare rösta om legalisering av dödshjälp och assisterat självmord vid de allmänna valen 2020. En undersökning visar att allmänheten inte förstår lagförslaget: 74 procent av de tillfrågade trodde att det gäller att få avsluta livsuppehållande åtgärdar, som t.ex. respirator; 70 procent trodde att det handlar om vägran att återupplivas; 62 procent trodde att det gäller rätten till läkemedel för att bli smärtfri; 75 procent trodde att dödshjälp eller assisterat självmord endast skulle erbjudas som en sista utväg efter att alla andra behandlingar för att kontrollera smärta hade provats. 

Drygt 1 500 Nya zeeländska läkare har skrivit under ett öppet brev där de motsätter sig dödshjälp och assisterat självmord. De pekar på att patienter har rätt att vägra behandling och att det är ”etiskt och lagligt” att ge smärtlindring även om det oavsiktligt leder till en tidigare död. De menar också att förhållandet mellan läkare och patient skulle försvagas om läkarna börjar döda sina patienter. 

Källor: BBCNews (www.bbc.com), LiveSiteNews (www.lifesitenews.com) och MercatorNet (www.mercatornet.com)