Förlorad autonomi fortfarande vanligaste orsaken till assisterat självmord

07 mars 2019

Både Oregon, där läkarassisterat självmord varit tillåtet i över 20 år, och Belgien, där både assisterat självmord och dödshjälp är lagligt, publicerade statistik för dödshjälp förra veckan. Antalet döda fortsätter att öka stadigt på båda ställen.

I Oregon fick 249 personer ett recept på ett dödligt läkemedel utskrivet förra året. Enligt uppgifter avled 168 personer under året efter att ha använt läkemedlen, därav 11 som hade fått recept utskrivet tidigare år. Sedan assisterat självmord legaliserades 1997, har totalt 2 217 personer fått ett recept utskrivet för ändamålet och 1 459 (65,8 procent) har använt det. Läs mer >>

De tre vanligaste rapporterade orsakerna till varför man vill ha dödshjälp 2018 uppgavs vara förlusten av autonomi (92 procent), minskad förmåga att delta i aktiviteter som gör livet roligt (91 procent) och förlusten av värdighet (67 procent). Endast 31 procent uppgav att de ville dö pga. otillräcklig kontroll över smärta. Nästan alla var vita (97 procent) och välutbildade (ungefär hälften hade en högskoleexamen). Cirka två av tre hade cancer (63 procent). Läs mer >>

Två läkare följde inte riktlinjerna

Enligt årsrapporten anmäldes två läkare till övervakningsmyndigheten Oregon Medical Board, eftersom de inte följt riktlinjerna för läkarassisterat självmord. En patient återfick medvetandet innan han senare avled av den underliggande sjukdomen. Läs mer >> 

I Belgien visar den officiella rapporten för 2018 att det förekom 2 357 ansökningar om dödshjälp. Tre av fyra gjordes på nederländska och resten på franska. Majoriteten av dem som ville avsluta sina liv var mellan 60 och 89 år gamla. Inga minderåriga fick dödshjälp men 14 personer var mellan 18 och29 år och tio över 100 år. Antalet kvinnor var något högre än männen. I de flesta fall genomfördes dödshjälpen i hemmet. Ungefär en av fyra av eutanasifallen sköttes av en dödshjälpsspecialist från organisationen LEIF (Life End Information Forum). Läs mer >> 

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)