Förnyat och stärkt skydd för samvetsfrihet i USA

08 maj 2019

USA:s hälso- och socialdepartement meddelade i veckan att samvetsfrihet för läkare och andra vårdgivare, som motsätter sig ingrepp som abort, dödshjälp och sterilisering, skall stärkas.

Den nya regeln är en uppdatering av en samvetsförordning från 2011, som nu anses vara otillräcklig, eftersom den endast omfattar tre samvetslagar – i motsats till 25 stycken i den nya. Hälso- och socialdepartementet har även tagit med "robusta" verktyg för genomförande – t.ex. att kontrollera och göra kontrollhänvisningar till justitiedepartementet – för att säkerställa att de som får finansiering av hälso- och socialdepartementet håller sig till samvetsfrihetslagar.

"Regeln säkerställer att vårdinstitutioner och personal inte pressas att överge vården om de nekar till att delta i handlingar som går emot deras samvete, som abort, sterilisering eller dödshjälp. Det skyddar också rätten för olika konfessionella vårdinrättningar att behålla sin religiösa tro och identitet som en del av sitt uppdrag att tjäna andra", heter det i departementets faktablad.

Samvetsfrihet är lag

Regeln skyddar inte endast vårdpersonal utan även patienter som motsätter sig vissa behandlingar, såsom screening och mentalvård av barn eller hälsokontroller bestämda av arbetsgivaren.

– Den nya lagen, som kommer att verkställas som alla andra grundläggande fri- och rättighetslagar, garanterar att vårdanställda inte kommer att mobbas inom vården på grund av att de vägrar att delta i åtgärder som går emot deras samvete, såsom att ta människoliv. Att skydda samvets- och religionsfriheten leder inte bara till ökad mångfald i vården, det är lag, säger Roger Severino, ledande jurist vid hälso- och socialdepartementet, till Fox News.

Den slutliga versionen av regeln träder i kraft om två månader. Det ursprungliga förslaget, som publicerades i januari 2018, fick mer än 242 000 offentliga kommentarer och var en av de första åtgärder som togs av departementets nya samvets- och religionsfrihetsavdelning, som inrättades 2018. Förordningen kom mitt i en förnyad debatt om religionsfrihet och hur det har att göra med reproduktiva frågor och ämnen som berör HBTQ. Trump-administrationen har upprepade gånger fått kritik från vänstergrupper för att bl.a. skydda katolska vårdinrättningar från det obligatoriska kravet på att arbetsgivare skall ta med preventivmedel i sjukförsäkringen för anställda.

Källa: Fox News (www.foxnews.com)