Fransmannen Vincent Lambert har avlidit

05 augusti 2019

Vincent Lambert, fransmannen som sedan en trafikolycka 2008 befann sig i ett så kallat minimalt responsivt tillstånd, avled den 11 juli. Efter att ha fått godkännande från en domstol stoppade läkarna närings- och vätsketillförseln och Vincent Lambert avled nio dagar senare.

Respekt har tidigare rapporterat om den juridiska dragkampen om Vincent Lamberts liv. Läs mer >> 

I Frankrike är dödshjälp inte tillåten, däremot får läkare söva ner patienten fram till döden vid svåra, obotliga sjukdomar (s.k. terminal sedering). Läs mer >> Lamberts föräldrar har dock alltid hävdat att deras son inte var "obotligt sjuk" utan enbart svårt funktionshindrad.

Ärkebiskoparna Éric de Moulins-Beaufort från Reims och Michel Aupetit från Paris argumenterade mot läkarnas beslut att stoppa tillförseln av näring och vätska. Det finns en oro att Vincent Lamberts fall utnyttjas för att driva frågan om legalisering av dödshjälp vidare i Frankrike. Detta kan vara en anledning till att ärkebiskopen de Moulins-Beaufort och ledarna för judiska, muslimska och protestantiska samfund i Reims i ett gemensamt uttalande efter Lamberts död påpekade att ”Vincent Lamberts situation var unik. De beslut som fattats kan därför inte överföras som sådana till liknande fall”.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Catholic Herald (catholicherald.co.uk)