Friskt barn aborterat i Irland pga. felaktigt testresultat

22 maj 2019

Kvinnosjukhuset Holles Street i Dublin har tillsatt en utredning av omständigheterna kring en abort, som utfördes i mars. Aborten gjordes då man misstänkte att barnet hade trisomi 18, men det visade det sig sedan vara friskt.

Den gravida kvinnan hade gjort fosterdiagnostik och fått positivt resultat om trisomi 18, eller Edwards syndrom, en kromosomavvikelse som medför missbildningar och utvecklingsstörning. Ett moderkaksprov som gjordes tidigt och som behandlades inom fem dagar, visade tecken på avvikelser. Testet anses vara 99 procent korrekt, med en falsk positiv risk på 0,15 procent.

Föräldrarna valde abort

På grund av testsvaret valde föräldrarna att göra abort, som gjordes i graviditetsvecka 15 på sjukhuset Holles Street i Dublin för två månader sedan. Paret berättade för tidningen The Irish Times att vårdpersonalen aktivt uppmanade dem att inte vänta och sade, att ett fostervattenprov, som görs senare i graviditeten, inte skulle visa något annat resultat.

Det andra provet, som tog två veckor att bearbeta eftersom man gjorde ett cellprov, gav svaret att allt var normalt. Kvinnokliniken och det brittiska testlaboratoriet, som undersökte provet, ansåg visserligen att resultatet var korrekt men ifrågasatte ändå noggrannheten i det utförda arbetet.

Barnet var friskt

En obduktion visade sedan att barnet inte hade den förväntade genetiska defekten och en slutlig analys visade att barnet var helt friskt. Föräldrarna kräver nu en extern utredning.

Skillnaden i testresultaten förklaras av ett fenomen som kallas mosaik, där cellerna i moderkakan skiljer sig från cellerna i fostret i mycket sällsynta fall. I Irland och Storbritannien fattas vanligen abortbeslutet på grundval av det första testresultatet och i många länder utförs den andra delen inte. Kvinnan hade på egen hand tagit reda på information om ämnet och specifikt ställt frågan om "trisomi-mosaik", men hennes farhågor avfärdades.

– Detta är tragiskt för barnet och föräldrarna. Inget test är perfekt. Ibland blir det fel för läkarna. I detta fall resulterade det i en katastrof för barnet. Men låt oss inte glömma att det här problemet inte handlar om huruvida barnet har ett funktionshinder eller ett livshotande tillstånd. Varje barn förtjänar att leva, säger Ellis Mulroy från organisationen Pro-Life Campaign Ireland till nyhetstjänsten Spirit Radio News.

Källor: The Irish Times (www.irishtimes.com) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)