Funktionshindrade barn överges i surrogathandeln

26 augusti 2019

I Ukraina har surrogatindustrin återigen hamnat i rampljuset efter rapporter om ett treårigt surrogatbarn som övergavs av ett amerikanskt par när det visade sig att hon är både fysiskt och psykiskt funktionshindrad. Enligt barnombudsmannen finns flera liknande fall med övergivna barn.  

Flickan Bridget har de senaste tre åren levt på sjukhus och numera i ett vårdhem för barn med kroniska sjukdomar i Zaporizhzhya, en stad sydost om Kiev. Bridget, som föddes i graviditetsvecka 25, var mycket sjuk i början och hennes amerikanska föräldrar bad den ukrainska läkaren att avbryta behandlingen. Denna order följdes inte; Bridget överlevde och hennes hälsa förbättrades. När Bridget var två år gammal skickade de amerikanska föräldrarna ett nytt brev med samtycke för adoption – dokumentet erkändes dock inte enligt ukrainsk lag.  

Det finns fler övergivna barn

Ukrainas barnombudsman Nikolai Kuleba menar att det finns fler fall som Bridget. Han vet om ytterligare tio barn födda via kommersiellt surrogatmoderskap i Ukraina, som har övergivits av sina utländska föräldrar: 

– Det är de fall vi känner till men jag antar att det finns ett mörkertal. Det förekommer också att spädbarn inte har någon dna-koppling till sina utländska föräldrar och där barn smugglas ur Ukraina. Det här är ett omoraliskt företag, som skadar, säger Nikolai Kuleba till ABCNews. Läs mer >> 

Bridgets amerikanska föräldrar använde sig av surrogatagenturen Biotexcom. I maj förra året placerades ägaren Albert Tochilovsky i husarrest pga. anklagelser om handel med barn, förfalskning av handlingar och skattebrott. I en intervju med ABCNews nekar Albert Tochilovsky till ansvar för Bridgets situation, och menar att det är en konkurrent som smutskastar honom. 

Om ingen adoptionsfamilj hittas flyttas Bridget när hon fyller sju år till en annan institution där hon inte kan få någon terapi. När hon blir 18 år placeras hon på ett äldreboende.  

Källor: ABCNews (www.abc.net.au) och BioEdge (www.bioedge.org)