Hård kritik mot studien som förnekar kopplingen mellan abort och självmord

04 december 2019

Även svensk press rapporterade om studien som den brittiska facktidskriften The Lancet nyligen publicerade, där man påstod att det inte finns någon koppling mellan abort och självmord. Medierapporterna missade studiens faktiska resultat och studieförfattarnas koppling till abortverksamheten.

I studien i The Lancet undersökte forskare uppgifter från mer än 500 000 danska kvinnor födda mellan 1980 och 1998 och kom fram till att de inte var mer benägna att begå självmord efter att ha gjort abort än de var innan. Statsvetaren Michael J. New från Catholic University of America är mycket kritisk och påpekar att läser man studien mera noggrant kommer det fram en hel del oklarheter:

Först analyserar studien endast självmordsförsök som inte slutade med döden – inte faktiska självmord. Detta är ett viktigt faktum, vilket ignorerades i den allmänna medierapporteringen. Dessutom inkluderade studien självskador, utan avsikt att dö, under kategorin icke-dödliga självmordsförsök. Några av självmordsförsöken som ingick i studien var inga faktiska försök att begå självmord.

Smal undersökning

Studien har bara tagit med kvinnor över 18 år, och ignorerar möjligheten att minderårigas abort påverkar deras sannolikhet för självmordsförsök. Studien analyserar inte heller om abort ökar risken för flera självmordsförsök. Slutligen undersöker den bara aborter fram till graviditetsvecka 12 och inte huruvida sena aborter påverkar sannolikheten för självmordsförsök. Detta är en allvarlig brist i studien, eftersom det finns bred akademisk forskning som visar att sena aborter ökar risken för en rad psykiska problem, påpekar Michael J. New vidare.

Flera studier pekar på självmordsrisk efter abort

Studien i The Lancet kommer faktiskt fram till att det finns bevis för att självmordsförsöken ökar den första månaden efter aborten, konstaterar Michael J. New. Detta gäller både för den grupp kvinnor som tidigare fick psykiatrisk vård och för den friska gruppen, vilket stämmer överens med annan forskning. Studier från Italien och Finland fann båda att kvinnor som genomgick aborter var mer benägna att begå självmord än kvinnor som födde sina barn. En studie från 2012 publicerad i Southern Medical Journal undersökte mer än 170 000 kvinnor i Kalifornien mellan 1989 och 1997. Kvinnor i gruppen som hade genomgått abort var 154 procent mer benägna att begå självmord än kvinnor som födde sitt barn. En metastudie i The British Journal of Psychiatry jämförde fem studier om hur abort påverkar risken för självmord och kom fram till att abort ökade självmordsrisken.

Ytterligare en viktig punkt att beakta om studien i The Lancet, menar Michael J. New, är att den delvis finansierades av den abortförespråkande organisationen Society of Family Planning. Huvudförfattaren, Julia Steinberg, har arbetat som konsult för Planned Parenthood Federation of America och var ansluten till Bixby Center for Global Reproductive Health, som också stöder abort. Inget av detta uppmärksammades i den allmänna medierapporteringen.

Källa: National Review (www.nationalreview.com)