Hemleverans av dödshjälpspiller till terminalt sjuka i Australien

15 januari 2019

I Australiens delstat Victoria planeras hemleveranser av dödshjälpspiller till patienter som bor på landet och som inte själva har möjlighet att hämta ut läkemedlen.

Det är Alfred Hospital i Melbourne, som har blivit enda ansvariga instans för att importera, lagra, göra i ordning och dela ut läkemedlen, som nu meddelar att man även planerar att kunna göra hemleveranser när assisterat självmord blir lagligt den 19 juni. Läs mer >> Man har uppskattat att runt 150 patienter kommer att begära assisterat självmord efter legaliseringen. Apotekare på Alfred Hospital kommer att ansvara för att ge patienterna information om hur man hanterar de dödliga läkemedlen korrekt samt se till att doser som inte används returneras och förstörs.

Enligt professor Michael Dooley, som leder sjukhusets apotek, innebär monopolet och hemleveranserna större säkerhet än om olika lokala apotek hade tillhandahållit läkemedlen.

Inte alla läkare eller apotekare vill ge dödshjälp

– Den kunskap och erfarenhet som krävs för att följa de stränga regleringarna kring läkemedlen skulle inte vilken husläkare eller apotekare som helst i Victoria kunna hantera eller acceptera att behöva hantera. Om en patient på landsbygden begär assisterat självmord, kommer apotekaren från den delstatliga inrättningen att resa dit. De mest lämpliga läkemedlen kommer att användas. Vi måste se till att det har införts skyddsåtgärder och att informationen är tillgänglig endast för dem som behöver den, när de behöver den, säger Michael Dooley, som berättar att man inte kommer att gå ut offentligt med exakt vilken typ av läkemedel som kommer att användas.

Patienten själv intar medicinen

Enligt lagen, som delstatsparlamentets överhus antog i november 2017, (läs mer >>) måste patienten uppfylla vissa kriterier för att kunna få dödshjälp. Personen måste vara över 18 år, vara tillräknelig och ha bott i Victoria i tolv månader före ansökan. Tre tydliga förfrågningar måste ha lämnats in och patienten måste lida av en obotlig, progressiv sjukdom i ett framskridet stadium, som förväntas leda till döden inom sex månader eller 12 månader för patienter med neurodegenerativa tillstånd. Om patienten kan måste hon själv inta den dödliga medicinen, i annat fall skall läkaren hjälpa till.

När läkemedlet har getts till en patient kommer det att rapporteras till en granskningskommitté, som övervakar hur lagen fungerar och kontrollerar att säkerhetsåtgärderna har beaktats. Läkare och apotekare som av samvetsskäl inte vill medverka kan avstå.

Källa: Pharmacy News (www.pharmacynews.com.au)