Hjärndöd portugisisk kvinna föder friskt barn

09 april 2019

I Portugal har en kvinna som varit hjärndöd och vårdats i respirator i nära två månader fött en son i graviditetsvecka 27.

Den tjugosexåriga Catarina Sequeira, kanotist som tävlat för Portugal, drabbades av ett allvarligt astmaanfall den 26 december när hon var 19 veckor gravid. Hon försattes i konstgjord koma och under 56 dagar hjälpte respiratorn henne att andas och barnet att fortsätta utvecklas.

Från början skulle barnet ha förlösts i graviditetsvecka 32 men efter att Catarina Sequeiras tillstånd raskt försämrades bestämde sig läkarna för att tidigarelägga kejsarsnittet.

”Organdonation handlar om att kunna ge sig själv”

Filipe Almeida, ordförande för det berörda sjukhusets etiska kommitté, förklarade att beslutet att hålla barnet levande i mammans livmoder togs i samråd med hennes familj och för att hon aldrig aktivt hade valt bort organdonation:

– Att vara organdonator handlar inte bara om att kunna donera en lever, ett hjärta eller lunga, utan också att kunna ge sig själv så att ett barn kan leva. Och ingen har rätt att avbryta mammans beslutsprocess, meddelar Filipe Almeida.

Catarina Sequeira dödförklarades efter kejsarsnittet och begravdes kort därpå. I Portugal är det andra gången att ett barn föds på detta sätt; 2016 föddes ett barn i Lissabon efter 15 veckor i sin döda mammas livmoder. Läs mer >> 

 

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och BBC News (www.bbc.com)