Högsta domstolen i Kentucky tillåter ultraljud före abort

16 december 2019

I den amerikanska delstaten Kentucky bestämde högsta domstolen att låta lagen träda i kraft, som kräver att läkare visar och beskriver ultraljudsbilder för kvinnor som vill göra abort. Abortförespråkare hävdade att det bröt mot första tillägget i grundlagen.

Målet drevs av tre läkare på en abortklinik i Kentucky. De ifrågasatte en lag från 2017 som kräver att läkare skall ge en detaljerad beskrivning av fostret som syns på ultraljudet samt lyssna på hjärtljudet. Enligt lagen har dock kvinnan möjlighet att hålla för ögon och öron eller be om att volymen sänks. Genom att högsta domstolen avvisade överklagandet kan lagen från 2017 träda i kraft.

– Gravida kvinnor förtjänar att få så mycket korrekt information som möjligt när de skall fatta ett beslut som kan vara det viktigaste i deras liv, säger Jeanne Mancini, ordförande för den amerikanska organisationen March for Life.

Ett informerat val

Enligt amerikanska Guttmacher Institute kräver 14 amerikanska delstater att ultraljudsbilden förklaras för kvinnan före aborten.

– Om kvinnor skall vara riktigt fria måste vi vara intellektuellt fria. Det betyder att utmana och gå ifrån årtionden av indoktrinerande propaganda. Om abortförespråkare anser att kvinnor inte är kapabla att klara av den ocensurerade sanningen är det svårt att se på vilken grund de kan tala om att kvinnor kan göra ett informerat val – och ett val utan information är inget val alls, säger den brittiska bioetikern Fiorella Nash.

I Slovakien avvisades nyligen ett lagförslag som kräver ultraljud före abort. Läs mer >> 

Källor: The New York Times (www.nytimes.com), The Washington Times (www.washingtontimes.com), SPUC (www.spuc.org.uk) och ABCNews (www.nytimes.com)