Högutbildade amerikaner med europeiskt ursprung efterfrågar dödshjälp

20 augusti 2019

I USA:s delstater Oregon och Washington fick under sammanlagt 28 år 3 688 patienter läkemedel från sina läkare för att avsluta livet. Enligt en aktuell analys var det tre av fyra patienter av främst europeiskt ursprung, med högre utbildningsnivå och med cancer, som valde att avsluta sitt liv. 

Lagen "Oregon Death with Dignity Act", som trädde i kraft i oktober 2007, tillåter patienter med uppskattat återstående livslängd på mindre än sex månader få läkemedel utskrivna av läkaren för att själva avsluta sitt liv. I Washington har detta varit möjligt sedan mars 2009 genom lagen "Washington Death with Dignity Act". Båda lagar är mycket kontroversiella och republikanska regeringar har upprepade gånger, utan framgång, försökt ogiltigförklara dem. 

En forskargrupp från Knight Cancer Institute i Portland i Oregon har analyserat utvecklingen och kommit fram till att i båda delstater har antalet personer som dött genom assisterat självmord ökat stadigt. Andelen är nu upp till tre till fyra per 1 000 dödsfall. Även om ökningen nyligen avtagit något, enligt forskningsledaren Charles Blanke, syns ännu inget slut. 

Cancerpatienter i majoritet 

Lagarna riktades inledningsvis mot cancerpatienter där prognosen bäst kan uppskattas. I själva verket var dryga 76 procent av patienterna, som av läkaren efterfrågat ett dödligt läkemedel, cancersjuka. På andra plats följer dryga tio procent med neurologiska sjukdomar, som t.ex. ALS. Lungsjukdomar, som KOL, utgör nästan sex procent, hjärtsjukdomar, som kronisk hjärtsvikt, nästan fem procent och andra sjukdomar tre procent. 

När det gäller patienternas ursprung och utbildning finns det skillnader jämfört med befolkningsgenomsnittet. Medan befolkningsandelen med europeiskt ursprung i Washington är 58 procent och i Oregon 67 procent, är andelen med europeiskt ursprung som fick läkemedel för självmord nästan 95 procent. Över genomsnittet är också andelen patienter med högskoleexamen (72 procent) eller sjukförsäkring (89 procent).  

Argumenten övertygar läkarna 

Som vanligaste motiven nämndes förlusten av autonomi (87 procent), minskad livskvalitet (86 procent) och förlusten av värdighet (69 procent). Endast hos fyra procent av patienterna inhämtades ett psykiatriskt utlåtande innan dödshjälp beviljades. 

Inte alla patienter intog det dödliga läkemedlet: 24 procent avled utan läkarassisterat självmord. När den dödliga medicinen hade intagits dröjde det i medelvärde fem minuter till koma och 25 minuter till döden inträdde. I ett fall tog det dock 660 minuter till koma och 6 240 minuter till döden inträdde. Sammanlagt åtta patienter återfick medvetandet efter att ha tagit det dödliga läkemedlet, enligt artikeln i facktidskriften JAMA Network Open (doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.8648) 

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)