Hollywood presenterar abort alltmer som självklart

07 augusti 2019

Vid en konferens med utvalda tungviktare i Hollywood i juli tryckte kvinnorättsaktivister på att fler aborter bör visas i filmer för att spegla verkligheten. Och filmindustrin svarade att de redan uppfyller önskemålen. 

Under de senaste åren har förekomsten av temat abort och abortingrepp ökat markant i filmerna. Ofta i program som skapats eller skrivits av kvinnor: 

– Man ser definitivt mer av detta ämne – och det har ökat under 2019, säger Gretchen Sisson, sociolog vid University of California i San Francisco vars forskning undersöker hur abort visas i filmer. 

Gretchen Sisson fokuserar på tv- och streamingserier som filmas och sänds i USA. År 1987, en tid då det fanns mycket färre produktioner, räknade hon tre abortskildringar i tv och film: i sjukhusserien St. Elsewhere, i såpoperan Dynastin som ledde till infertilitet samt i dramafilmen Dirty Dancing, som resulterade i att dansinstruktören blev allvarligt skadad. 

Abort presenteras positivt

För 2018 fann Sisson 18 exempel där abort på olika sätt presenteras positivt i filmer eller serier. Under första halvan av 2019 är antalet redan 21 exempel. Gretchen Sisson räknar med att det blir långt fler tillfällen än rekordet 34 abortskildringar från 2017. 

Kvinnorättsaktivisten Fatima Goss Graves klagade på konferensen i Los Angeles på att "dessa berättelser fortfarande inte matchar vår verklighet" och önskar att abort presenteras oftare. 

Källa: The New York Times (www.nytimes.com)