Hundratusentals samlas för pro-lifemanifestationer i Washington och Paris

22 januari 2019

I helgen samlade två stora pro-lifemanifestationer hundratusentals deltagare i Washington och Paris.

Vid den årliga March for Life i Washington i fredags, där uppskattningsvis ett par hundratusen deltog, läste den apostoliske nuntien ärkebiskop Christophe Pierre påvens hälsning till de mer än 18 000 deltagarna i mässan före manifestationen. Påven hälsade till deltagarna att han är "djupt tacksam för de enastående vittnesmålen om rätten till liv för de mest oskyldiga och utsatta medlemmarna i vår mänskliga familj. Att upprätthålla människolivets okränkbara värdighet och säkerställa dess rättsskydd är en utmaning för varje generation och särskilt för de unga. Respekt för varje mänskligt livs helighet är grundläggande för att kunna bygga ett verkligt gott, rättvist och fritt samhälle där varje person värderas och välkomnas som en bror eller syster".

Liksom tidigare år var det fram för allt ungdomar som deltog i marschen i Washington, och ärkebiskop Pierre vände sig särskilt till dem: "Du skall veta att du ger ett verkligt bidrag till förnyelsen av det amerikanska samhället. Framtiden för detta stora land ligger i unga människors händer, unga som ni, som tror på att de har skapats som en nation under Gud, och att ingen mänsklig auktoritet har rätt att utmana Guds lag".

Även i Paris samlades uppskattningsvis 50 000 deltagare till en manifestation mot abort och dödshjälp. Läs mer >>  Deltagarna uppmanade läkare att använda sig av sin rätt till samvetsfrihet. De vände sig också mot ett politiskt förslag som presenterades i höstas om att erbjuda assisterad befruktning till alla kvinnor. Läs mer >> 

Källor: The New York Times (www.nytimes.com), ABCNews (abcnews.go.com) och National Catholic Register (www.ncregister.com)