Indien planerar tvåbarnspolitik och nya abortlagar

18 september 2019

Indiens premiärminister Narendra Modi varnade i sitt tal på Independence Day i mitten av augusti för överbefolkning i landet. Hans parti arbetar på att införa tvåbarnspolitik och hälsoministern föreslår "eugenisk abort" under hela graviditeten.

Enligt Indiens abortlag från 1971 är abort fri fram till graviditetsvecka 12 och fram till vecka 20 med godkännande av två läkare. Hälsominister Harsh Vardhan har lagt fram ett lagförslag som skall tillåta abort fram till födseln om barnet förväntas ha ett allvarligt funktionshinder.

Samtidigt lovordade premiärminister Narendra Modi i sitt tal på Independence Day indier som har små familjer för att vara de riktiga "patrioterna". Han kallade Indiens växande befolkning för "en oroande befolkningsexplosion".

Påminner om Kina

Parlamentsledamoten Rakesh Sinha har lagt fram ett lagförslag som påminner om Kinas familjeplaneringslagar under Deng Xiaoping 1979. Förslaget kräver att de som arbetar för regeringen eller som vill delta i politiken inte får ha mer än två barn. Det ger ett stort antal incitament för sterilisering och föreslår påföljder för dem som bryter mot detta. Så småningom skall förslaget övergå till att gälla alla indiska medborgare.

Det finns stor entusiasm för befolkningskontroll i Indien styrd av media och akademiker. Enligt den kinesiske demografiforskaren William Huang är indiska politiker lika okunniga om demografi som man var i Peking 1979. Trots att Indien hade ögonen på sig av förespråkare för befolkningskontroll har landet hittills undgått de värsta kampanjerna. Orsakerna kan vara allt från en ineffektiv centralregering till folkligt motstånd och religiös opposition.

Födelsetal på nedgång

De politiska förändringarna föreslås trots att födelsetalet de senaste tio åren sjönk och är på 2,2, som knappt ligger över ersättningsnivån. Även FN:s befolkningsfond UNFPA erkänner i sin senaste prognos att Indiens befolkning år 2059 kommer att börja minska. Många södra indiska delstater har redan för låga födelsetal och en snabbt åldrande befolkning.

Det som oroar Indiens regeringsparti mest är tillväxten av minoriteter, särskilt muslimer, vars födelsetal är högre än hinduer, menar William Huang. Muslimer utgör en allt större andel av befolkningen och beräknas vara över 300 miljoner 2050.

Flera lagförslag om fri abort

Att öka tillgången till abort i Indien kommer samtidigt som lagförslag för fri abort fram till födelsen behandlas i t.ex. Nya Zeeland och Australien. Det brittiska parlamentet har just röstat för fri abort  fram till graviditetsvecka 28 i Nordirland.

– Det är häpnadsväckande att höra den indiska hälsoministern tala så öppet om "eugenisk abort". Att foster med funktionshinder aborteras förekommer ofta i västländer, men de känns sällan som sådana. Till exempel aborteras ca 90 procent av de med Downs syndrom i Storbritannien, säger Catherine Robinson från organisationen Right To Life UK.

Källor: Right To Life UK (righttolife.org.uk), The Telegraph (www.telegraphindia.com) och MercatorNet (www.mercatornet.com)