Indiens underhus godkänner lagförslag mot kommersiellt surrogatmoderskap

31 januari 2019

Indiens parlament godkände i december ett lagförslag om totalt förbud av kommersiellt surrogatmoderskap. Endast altruistiskt surrogatmoderskap för infertila, heterosexuella, gifta par kommer att tillåtas.

Den 19 december godkände Lok Sabha, den ena kammaren i Indiens tvåkammarparlament, ett lagförslag som helt förbjuder kommersiellt surrogatmoderskap. Utlänningar och indier som inte bor i landet får inte längre anlita en surrogatmamma i Indien. Detsamma gäller för homosexuella, ensamstående och ogifta par. Läs mer >>

Surrogatmoderskap begränsas, enligt förslaget, till barnlösa par som har varit gifta i minst fem år, och som kan visa upp ett medicinskt intyg om infertilitet hos någon av dem. Kvinnan måste vara 23-50 år och mannen 26-55 år gammal. Surrogatmamman måste vara en "nära släkting", vilket dock inte definieras närmare i förslaget. Hon bör vara gift och ha fött minst ett friskt barn och vara 25-35 år gammal, och kvinnor får bara vara surrogatmamma en gång.

Ingen tvångsabort

Nytt i lagförslaget är att surrogatmamman får vara genetisk mamma, dvs. donera äggen till graviditeten, men kliniken måste inte nödvändigtvis acceptera donationen. På grund av kravet på nära släktskap mellan parterna skulle det kunna leda till medfödda avvikelser hos barnet om t.ex. surrogatmamman skulle donera ägg till sin bror och svägerska.

I lagförslaget anges vidare att ingen får tvinga surrogatmamman till abort. Om det finns risk för fysiska eller psykiska avvikelser hos barnet är det, enligt lagförslaget, endast surrogatmamman som får bestämma om graviditeten skall fortsätta. Det beställande paret har ingen roll i beslutet, även om de efter födseln anses vara barnets biologiska föräldrar. Enligt lagförslaget skall det också vara förbjudet att förvara embryo, ägg och sperma för framtida surrogatverksamhet.

Många önskar lagändring

Enligt hälsoministern J.P. Nadda kom kravet på ett förbud mot kommersiellt surrogatmoderskap "från alla samhällsnivåer, politiska partier, högsta domstolen och lagkommissionen". Indien har under senare år blivit ett centrum för kommersiellt surrogatmoderskap, vilket har bidragit till att många framförallt fattiga indiska kvinnor utnyttjas. Läs mer >> 

Källor: PRS Legislative Research (www.prsindia.org), Génèthique (www.genethique.org) och Indian Today (www.indiatoday.in)