Indiska läkare oroade över ungdomars självmedicinering för abort

11 december 2019

Abortframkallande läkemedel, som kräver recept, finns allt oftare enkelt att få tag i ute i handeln. I Indien är läkare bekymrade över hur de används av dåligt informerade eller rädda unga kvinnor och kan leda till osäkra eller ofullständiga aborter.

Enligt organisationen Family Planning Association of India (FPAI) kan ca 25 procent av fallen på deras klinik relateras till ofullständiga aborter och komplikationer till följd av självmedicinering. Rekha G, regional ledare för FPAI, poängterar att det finns ett behov av att utbilda både pojkar och flickor i detta ämne:

– Ofta är det pojken som skaffar det abortframkallande läkemedlet och flickan som intar det av rädsla för graviditet. De vet inte ens ifall hon faktiskt är gravid och de söker inte läkarhjälp. Detta kan leda till ofullständiga aborter och andra komplikationer. Jag rekommenderar starkt att ungdomar konsulterar experter vid rätt tidpunkt, säger Rekha G.

Rådgivning viktig

Sharada Nasimath, ordförande för FPAI, menar att det finns vissa missuppfattningar om preventivmedel bland ungdomar och de behöver vägledning:

– Att konsultera läkare och expertrådgivare för sexuella problem bör bli normen, säger Sharada Nasimath.

Barnläkaren Padmini Prasad anser att bristen på vägledning och information är ett stort problem:

– Vi får in ungdomar med högriskabelt sexuellt beteende. De skolkar från skolan och är aggressiva mot föräldrarna. Sådana ungdomar behöver rådgivning. Ingen flicka bör ta abortframkallande läkemedel utan att göra ett graviditetstest, säger Padmini Prasad.

Källa: Times of India (timesofindia.indiatimes.com)