Ingen äggdonation i Tyskland

03 september 2019

Tyskland håller fast vid sitt förbud av äggdonation, enligt lagen om skydd av embryon. I lagen från 1991 är det "för barnets bästa att säkerställa det otvetydiga moderskapet", menar regeringen i ett svar till liberala politiker som arbetar för att tillåta äggdonation och surrogatmoderskap i Tyskland.

Att dela upp moderskapet i genetiskt och biologiskt skulle leda till att två kvinnor medverkar i barnets utveckling. Barnet får svårigheter att forma sin identitet, vilket påverkar utvecklingen negativt och därför inte är för barnets bästa, påpekar den tyska regeringen. Därför kan ett splittrat moderskap inte godtas.

Att förbjuda äggdonation men tillåta spermadonation baseras på olika förutsättningar: att dela upp faderskapet i genetiskt och biologiskt är inte möjlig och spermadonation medför låga risker: "Till skillnad från den låga risken vid spermadonation är det en mer komplicerad process att donera ägg. Den medför också en fysisk och psykisk belastning samt medicinska risker för donatorn", skriver regeringen vidare.

Den tyska regeringen svarade på ett krav från den liberala politikern Katrin Helling-Plahr som förra månaden krävde en reform av lagen om skydd av embryon. Hon menar att lagstiftningen är föråldrad, eftersom den förbjuder medicinskt etablerade behandlingar. Reproduktionsmedicinens möjligheter måste göras "fullt användbara", till exempel genom att tillåta ägg- och embryodonation och altruistiskt surrogatmoderskap, menar Katrin Helling-Plahr.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)