Inte bara dödshjälp – även antalet aborter ökar i Nederländerna

14 mars 2019

Nederländerna publicerade nyligen en rapport om aborter 2017, som pekar på att antalet aborter ökar.

Från Nederländerna rapporterar Respekt oftast om att dödshjälp blir allt vanligare. Läs mer >> Nu presenteras även en rapport om fler aborter.

År 2017 gjordes 30 523 aborter i Nederländerna, vilket var 379 fler än året innan. Av dessa gjordes 11 procent av tillresta kvinnor som bor utomlands. Aborter utförs allt tidigare, men fortfarande görs runt 18 procent av aborterna mellan veckorna 13 och 23. Liksom i andra länder ersätter medicinska aborter fram till nionde veckan alltmer kirurgisk abort.

De flesta aborter görs av kvinnor i åldrarna 25–30, främst av kvinnor som redan har barn, en trend som varit växande sedan 2015. Tidigare gjordes flest aborter av kvinnor i åldern 20–25 år. Däremot har antalet aborter bland tonåringar minskat stadigt sedan 2002. Enligt statistiken gjordes 4 procent av aborterna pga. resultat från fosterdiagnostik.

I Nederländerna görs i snitt 8,6 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år jämfört med Sverige där snittet är 20,8 aborter per 1 000 kvinnor. Läs mer >> 

Källor: Génèthique (www.genethique.org) och Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (www.igj.nl)