Irlands biskopar uppmärksammar diskriminering i läkarrekrytering

21 mars 2019

Irlands katolska biskopskonferens uppmärksammade under sitt vårmöte i början av mars att kvinnosjukhuset National Maternity Hospital i Dublin, ett av Europas största, är diskriminerande i sin rekrytering. För två överläkartjänster, en i obstetrik och gynekologi och en i anestesi, sätter man som krav att sökande inte har något emot att delta i abortverksamheten.

I ett uttalande beklagar biskoparna att en av de förutsättningar, som National Maternity Hospital har i sin annonsering för tjänsterna, är att man går med på att utföra aborter. Biskoparna anser att detta helt strider mot läkarnas grundlagsskyddade och mänskliga rätt till samvetsfrihet:

"En läkare som är mycket kvalificerad att arbeta som överläkare inom dessa områden nekas anställning i denna kapacitet på grund av sitt samvete. Läkare som är pro-life och som kan ha specialiserat sig i över tio år och som annars kanske skulle vara den bästa kandidaten för tjänsterna, meddelas nu att om de skulle söka arbetet kommer man inte ens att överväga dem. Detta undergräver fullständigt hela idén om samvetsfrihet som garanterades i den nya lagen. Läs mer >> Konsekvensen för specialisering och rekrytering av läkare för att arbeta i dessa tjänster på sjukhus i Irland undergrävs kraftigt av sådana annonser", skriver biskoparna i ett uttalande. Läs mer>>

I Irland blev abort lagligt i början av året, (läs mer >>) efter att landet genom en folkomröstning förra året upphävde det åttonde tillägget i grundlagen, som dittills skyddat rätten till liv för ofödda barn. Läs mer >> 

Regeringen hade lovat samvetsfrihet till vårdpersonal som inte vill medverka vid abort, men tvingade samtidigt också alla sjukhus som får offentlig finansiering – också katolska sjukhus – att tillåta att aborter utförs. Läs mer >>

En talesman för National Maternity Hospital menar att de aktuella annonserna inte undergräver samvetsfriheten, utan att de två tjänsterna inrättats ”just med syftet att utföra aborter".

Källor: Crux (cruxnow.com) och CatholicNews (catholicnews.ie)