Island senarelägger gränsen för fri abort

20 maj 2019

Islands Allting antog tidigare denna månad en ny lag om fri abort fram till graviditetsvecka 22. Abort var även hittills tillåten inom samma tidsram, men efter vecka 16 krävdes förut godkännande av en kommitté.

Lagförslaget antogs med 40 röster mot 18. Som enda minister röstade finansminister Bjarni Benediktsson mot förslaget.

– Kvinnors frihet kan inte övertrumfa alla andra frågor som dessa ämnen berör, sade Bjarni Benediktsson i sin motivering.

De sena aborterna mellan vecka 16 och 22 utgör ca två procent av alla aborter i Island. År 2015 gjordes 94 procent av alla aborter före slutet av graviditetsvecka 12 och fyra procent mellan vecka 13 och 16. Om graviditeten avbryts i förtid definierar isländsk lag det som abort fram till vecka 22 och därefter som förlossning.

Enligt den nya lagen får nu även minderåriga göra abort utan samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Lagen anger att flickan skall erbjudas information och rådgivning om preventivmedel i samband med aborten.

Paragraf 13 i den nya lagen föreslår en ändring i terminologin: þungunarrof (att avbryta en graviditet) skall i fortsättningen användas istället för fóstureyðing (abort eller bokstavligen fosterfördrivning), som anses vara ett laddat ord.

Källa: Iceland Review (www.icelandreview.com)