Juridisk dragkamp om förlamad man i Frankrike

16 maj 2019

Fransmannen Vincent Lambert befinner sig sedan en trafikolycka 2008 i ett så kallat minimalt responsivt tillstånd. Hans hustru och sex av hans åtta syskon, samt ansvarig läkare, vill inte att han ges näring och vätska utan att tillförseln avbryts så att han dör. Föräldrarna och de två andra syskonen kämpar emellertid för att Lambert även fortsättningsvis skall få näringstillförsel.

Den 3 maj uppmanades Frankrike av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning att inte orsaka Vincent Lamberts död genom att avsluta näringstillförseln medan föräldrarnas överklagan pågår. Tre dagar tidigare, den 30 april, hade Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter avböjt att ta upp fallet på nytt. Läs mer >> 

Det franska hälsovårdsministeriet förklarade dagarna därefter att "läkarna, som är ansvariga i detta ärende, har rätt att avsluta vården", samt att "vi är inte juridiskt bundna av denna kommitté, men vi tar naturligtvis hänsyn till vad FN säger och vi kommer att svara dem".

”Han är inte döende”

Chefsläkaren vid Universitetssjukhuset Reims, Vincent Sanchez, hade tidigare i våras tillsammans med ett läkarteam bestämt sig för att avbryta mannens vård, vilket godkändes av högsta förvaltningsdomstolen i april. Redan i januari godkände förvaltningsdomstolen i Châlons-en-Champagne beslutet att avsluta närings- och vätsketillförseln för att sedan söva ner Vincent Lambert tills han dör. Protesterna lät dock inte vänta på sig; sammanlagt 55 franska läkare, som vårdar människor med vegetativt eller minimalt medvetande, protesterade mot beslutet.

– Det är uppenbart att han inte är en döende patient. Han andas själv och hans hjärta pumpar självständigt [...] Hans föräldrar, som besöker honom varje dag, kan se att han inte är den grönsak som beskrivs av media och denna observation delas av många läkare. Att döma Vincent Lambert till döden sänder ut signalen till människor med funktionshinder att deras liv är värdelösa i samhällets ögon, säger Jean-Marie Le Méné, ordförande för Jérôme Lejeune-stiftelsen, som arbetar mot att Vincent Lamberts liv skall avsluta.

”Vincent Lamberts liv kan inte avslutas”

Föräldrarnas advokater har överlämnat frågan till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter och FN:s internationella kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning för att "säkerställa respekten för de internationella konventioner som gynnar Vincent Lambert, som allvarligt ignorerats. Statens beslut är inte slutgiltigt och Vincent Lamberts liv kan inte avslutas", menar advokaterna.

Den franska regeringen har nu sex månader på sig att svara FN:s internationella kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning på anklagelserna mot de medicinska och juridiska beslut som har tagits. Under tiden har Frankrikes regering blivit ombedd av FN att fortsätta Vincent Lamberts närings- och vätsketillförsel. I fredags, den 10 maj, meddelade dock regeringen att man inte avser följa denna uppmaning, medan ansvarig läkare samma dag kungjorde att man kommer att starta ”livsslutsprocessen” den 20 maj.

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de), Génèthique (www.genethique.org) och European Centre for Law and Justice (eclj.org)