Kanada ökar bidrag till global abortverksamhet

13 juni 2019

Kanadas premiärminister Justin Trudeau lovade förra veckan att gradvis öka landets bistånd för kvinnors hälsa till 1,4 miljarder dollar årligen. Hälften av summan är öronmärkt för att säkerställa global tillgång till säkra aborter och reproduktiv hälsa.

Kanada kommer att öka biståndet till global kvinnohälsovård från nuvarande 1,1 miljarder dollar till 1,4 miljarder dollar (ca 10 miljarder kr) år 2023. Ökningen omfattar ett växande öronmärkt bidrag till sexuell och reproduktiv hälsa från 400 miljoner dollar till 700 miljoner dollar (5,2 miljarder kr). Läs mer >>

Premiärminister Trudeau tillkännagav det ökade bidraget vid en jämställdhetskonferens i Vancouver och passade på att ge en känga åt USA:s president Donald Trump:

– Medan andra länder drar ner på sina investeringar och leker politik, ökar Kanada sina, sade Trudeau.

USA bromsar finansiering av abort

I mars utvidgade president Trump förbudet att finansiera organisationer som utför aborter och ger remisser eller rådgivning om abort. Trump har sedan dess utvidgat policyn för att även omfatta icke-statliga organisationer som finansierar eller stöder andra grupper som tillhandahåller eller diskuterar abort.

Kanada ger mest till aborter

Kanadas bidrag är en del av landets engagemang för de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030 – en FN-ledd 15-årig global utvecklingsplan som fastställer ett antal mål för att bekämpa fattigdom och hunger och öka tillgången till bättre sysselsättning, utbildning och hälsovård, med särskild inriktning på jämställdhet och miljö. Läs mer >> 

– Vi inser att det är viktigt att investera i mödravård samt vården av nyfödda och barn och att tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård är grundläggande för att gå vidare på ett helhetligt sätt som respekterar kvinnor och ger dem möjlighet att bygga en bättre framtid för sig själva, sina barn, sin familj och sin omgivning, sade premiärminister Trudeau.

Källor: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com) och CBC Radio Canada (www.cbc.ca)