Kanadas Alzheimersällskap öppnar för läkarassisterat självmord för dementa

09 maj 2019

Alzheimersällskapet i Kanada omprövar sin hållning mot läkarassisterat självmord, som resultat av en debatt om dementas rättigheter. Föreningens omprövning av sitt tidigare ställningstagande befaras leda till en mer tillåtande syn på begäran om dödshjälp som har gjorts innan patienten blev dement.

Kanada tillåter läkarassisterat självmord för vuxna med en "allvarlig och obotlig sjukdom" vilkas naturliga död är "rimligt förutsägbar". Vårdpersonalen måste också ha säkerställt ett informerat samtycke från patienten kort innan den dödliga medicinen ges. I de sena stadierna av demens har människor inte längre kapacitet att ge det samtycket, och det finns ingen bestämmelse i den nuvarande lagstiftningen för att komma runt det.

Antalet dementa ökar

Tre speciella omständigheter utelämnades från Kanadas dödshjälpslag från 2016, och man bestämde att de skulle utredas närmare vid senare tillfälle: förfrågningar som gjorts på ett tidigare stadium förfrågningar från mogna minderåriga och från patienter som lider av psykiska sjukdomar och som inte är döende. Dessa tre grupper och deras möjlighet att bli inkluderade i dödshjälpslagen har sedan 2016 blivit föremål för flera debatter och krav på att kunna få dödshjälp. Läs mer >> Dementa som tidigare lämnat in förfrågning om dödshjälp är den grupp som fått mest uppmärksamhet. Det ökande antalet dementa i en snabbt åldrande befolkning, själva tillståndets natur – som oumbärligt leder till förlust av beslutskompetens – samt mångas kunskap om, rädsla för och djupa motvilja mot tanken på att i lång tid befinna sig i ett demenstillstånd, har lett till många debatter om hur dödshjälpsbegäran från dementa bör hanteras. Läs mer >> 

Kanadas Alzheimersällskap markerade sin position mot läkarassisterat självmord för dementa kort innan dödshjälpslagen trädde i kraft, men i februari i år bestämde man sig för en översyn. En uppdaterad version kommer att publiceras i mitten av sommaren, där man fokuserar på att tillhandahålla information och stöd till dementa, oavsett deras val, snarare än att inta en viss hållning.

Ingen lagändring planerad

– När jag kom till Alzheimersällskapet 2017 var det den första frågan jag ställde. Hur kom vi fram till det här ställningstagandet och varför? Det kan uppfattas negativt eller som brist på stöd för människor som kanske vill föra sin egen talan eller ha befogenhet över sina angelägenheter ända till slutet av livet, säger Pauline Tardif, chef för Alzheimersällskapet till nyhetstjänsten Maclean’s.

Enligt Kanadas liberala regering finns inga planer på att ompröva lagen för att omfatta dödshjälpsförfrågningar som gjorts i förskott. I november meddelade dåvarande justitieminister Jody Wilson-Raybould att regeringen är övertygad om att lagstiftningen "hittar den rätta balansen mellan att kunna få tillgång till läkarassisterat självmord, att skydda individers autonomi att fatta lämpliga beslut för sig själv och att skydda utsatta individer.

Källa: Maclean’s (www.macleans.ca)