Kanadas funktionshindrade oroliga för utvidgning av dödshjälp

15 januari 2019

För tre år sedan, inför legalisering av läkarassisterat självmord i Kanada, kämpade landets funktionshindrade mot lagändringen. Efter att diskussionen om att utvidga lagen till funktionsnedsatta blivit allt mer högljudd tas kampen upp på nytt.

I Kanada är det än så länge bara möjligt för personer vilkas död är "förutsebar" att få assisterat självmord. Nyligen påbörjades dock en rättsprocess av två personer med allvarliga funktionsnedsättningar med målet att utöka rätten till dödshjälp vid funktionshinder. Denna rättsprocess och andra försök att vidga tillgången till assisterat självmord bidrar till att många funktionshindrade oroas över konsekvenserna. Läs mer >> 

– Om kriteriet för en "förutsebar, naturlig död" slopas utsätter man hela den funktionshindrade och kroniskt sjuka befolkningen för fara, säger Gordon Friesen, som sitter i rullstol, till nyhetstjänsten CBC.

Minska resurser till livshjälp

Han får medhåll av Bruce Uditsky, tidigare ordförande för handikappföreningen Inclusion i Alberta:

– Jag tror att dessa fortsatta ansträngningar att utöka möjligheten för assisterat självmord får ganska allvarliga och skrämmande konsekvenser. Det kan potentiellt äventyra tusentals liv och minska arbetet för att ge funktionshindrade de resurser och det stöd de behöver. Synen på dem blir att deras liv inte är värdiga att fortsätta, säger han.

Bruce Uditsky och andra inom handikapprörelsen hyser allvarliga farhågor att ökad tillgång till assisterat självmord minskar regeringens vilja att ge resurser till människor med funktionshinder för att förbättra deras liv. Läs mer >> 

Rätt att dö i stället för sjukvård

– Det är särskilt oroande när man nu har fått rätt till hjälp att dö inom offentlig sjukvård om man uppfyller kriterierna. Men vi har inga rättigheter för personer med funktionshinder i Kanada att få det stöd vi behöver för att njuta av ett liv som kan jämföras med dem utan funktionshinder. Vi har alltså kommit längre med att få rätt att ta vårt liv än att få bo i vårt eget hem, att vara anställd, att bli inkluderade i skolan, att göra karriär, säger Bruce Uditsky.

Amy Hasbrouck från den kanadensiska organisationen Not Dead Yet menar att motstånd mot assisterat självmord bland funktionshindrade beror på oro för diskriminering och tvång.

– Personer med funktionsnedsättning som begär att få dö anses göra ett "rationellt" val, medan icke-funktionshindrade som begär samma sak anses vara irrationella, vara i behov av självmordsförebyggande åtgärder och kan till och med fråntas sin frihet för att förhindra självmord. Denna inkonsekvens bygger på uppfattningen att livet med funktionshinder är ett öde värre än döden. Många begär dödshjälp eftersom de inte vill vara beroende av andras hjälp, vilket för oss är vårt dagliga liv. Det finns inget i lagen som kan förhindra att funktionshindrade får dödshjälp om de verkligen vill, som säkerställer att läkare rapporterar varje fall, skyddar mot missbruk och påtryckningar från familjemedlemmar eller andra risker som blir resultatet när staten tillåter kriterier för vem som får leva och vem som får dö, säger Amy Hasbrouck.

Källa: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)