Kinesiskt bedrägeri med genmodifierade tvillingar, visar opublicerad studie

17 december 2019

Genmodifieringen som utförts på kinesiska tvillingar för att göra dem immuna mot hiv kan ha misslyckats och skapat oönskade mutationer, säger experter efter att den ursprungliga forskningen nu offentliggjordes för första gången.

För ett år sedan fick den kinesiska forskaren He Jiankui stor uppmärksamhet, när han hävdade att han hade genmodifierat tvillingembryon i syfte att få dem immuna mot hiv. Läs mer >> Facktidskriften MIT Technology Review publicerade nyligen utdrag ur He Jiankuis manuskript för att visa hur forskaren ignorerade etiska och vetenskapliga normer när han skapade tvillingarna Lula och Nana, som föddes i slutet av 2018.

– När jag började läsa detta dokument hoppades jag få se en reflekterande och förekommande metod för genmodifiering av mänskliga embryon. Tyvärr ser det mer ut som ett experiment på jakt efter ett syfte, ett försök att hitta ett försvarbart skäl att till varje pris få använda CRISPR / Cas9-tekniken på mänskliga embryon, säger Rita Vassena, vetenskaplig chef för reproduktionsföretaget Eugin Group till BioNews.

Modifierade inte hiv-genen

He Jiankui påstod att han hade lyckats med ett medicinskt genombrott genom att kunna "kontrollera hiv-epidemin". Det blev dock inte tydligt huruvida han hade lyckats med sitt avsedda syfte – att göra barnen immuna mot hiv. En liten andel människor föds immuna mot hiv på grund av en mutation i genen CCR5. Det var denna gen som He Jiankui hävdat ha reproducerat med hjälp av den så kallade CRISPR / Cas9-tekniken. Forskare har nu konstaterat att genomändringar som gjordes i studien inte var de samma som mutationerna som ger naturlig hiv-resistens och kunde ha skapat "off-target"-mutationer som kan leda till hälsoproblem. Läs mer >> 

– Påståendet att de har återgivit den CCR5-varianten är en uppenbar felpresentation av de faktiska uppgifterna och kan bara beskrivas med ett ord: en lögn. Studien visar att forskargruppen inte lyckades med det, säger Fyodor Urnov, forskare för genommodifiering vid University of California till MIT Technology Review.

CRISPR-tekniken är inte färdigutvecklad och kan leda till oönskade eller "off-target"-modifieringar, vilket gör den mycket kontroversiell att användas på människor. Här hävdade den kinesiska forskaren att man hade sökt efter sådana effekter i det tidiga embryostadiet och hittat bara en – men det skulle vara omöjligt att genomföra en omfattande sökning utan att inspektera vart och ett av embryons celler och därmed förstöra det.

Familjens desperation utnyttjades

Tvillingarnas pappa är hiv-positiv, vilket är ett socialt stigma i Kina, som gör det nästan omöjligt att få fertilitetsbehandling, även om en väl etablerad metod som "spermtvätt" förhindrar att infektionen överförs till ofödda barn.

– Föräldrarnas brist på tillgång till fertilitetsbehandling kan ha motiverat dem att delta i experimentet trots de enorma riskerna för deras barn, säger Jeanne O’Brien, reproduktiv endokrinolog vid Shady Grove Fertility till MIT Technology Review.

Källor: The Guardian (www.theguardian.com) och BioNews (www.bionews.org.uk)