Könsselektion genom val av kvinnliga eller manliga spermier

21 augusti 2019

Japanska forskare kan nu skilja mellan manliga och kvinnliga spermier. Metoden har hittills endast testats på möss. Tillämpas den på människor kan det få konsekvenser för både enskilda och för samhället i stort. 

Barnets kön bestäms av pappan. Spermier med en X-kromosom blir efter befruktning en flicka medan spermier med en Y-kromosom blir en pojke. På utsidan skiljer sig inte spermierna. Det har funnits få möjligheter att före befruktningen förutsäga vilket kön embryot kommer att ha. 

Nytt test

Ett test, som utvecklats under ledning av japanen Masayuki Shimada från universitetet i Hiroshima, kan förändra detta i framtiden, enligt en artikel i facktidskriften PLOS Biology (2019; doi: 10.1371 / journal.pbio.3000398). Forskarna har kommit fram till att vissa gener av könskromosomerna uttrycks av spermierna. Hos möss har X-kromosomerna mer än 3 000 gener. På Y-kromosomen finns det mindre än 700. Vissa av dessa gener innehåller den genetiska informationen för proteiner som förekommer på spermiernas yta. 

Tidig könsselektion

Detta gör det möjligt att skilja kvinnlig från manlig sperma med hjälp av speciella mindre molekyler. Det inkluderar molekylen "Resiquimod", som befinner sig under klinisk prövning som ett läkemedel mot basalcellscancer eller kondylom. Forskarna kom fram till att Resiquimod minskar kvinnliga spermiers rörlighet. I ett enkelt test med möss kunde de öka chansen för ett manligt embryo till 90 procent. Valde man spermier som genom Resiquimod blev långsammare ökade chansen att utveckla ett kvinnligt embryo genom ivf till 81 procent. 

Forskarna medger att möjligheten att använda metoden hos människor innebär etiska problem, även om dessa inte är nya. Embryon skapade genom ivf kan redan screenas för deras kön och i många kulturer föredras pojkar. Läs mer >> Enligt en aktuell studie utgår man ifrån att det sedan början av ultraljudsundersökningar i tolv länder aborterades 23 miljoner flickor, eftersom föräldrarna önskade en pojke. I Indien och Kina är könsselektion numera förbjudet. I dessa länder finns det ett överskott av män, som ofta inte hittar en livspartner. Läs mer >> 

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och The Guardian (www.theguardian.com)