Kontroversiell abortlag planeras i New South Wales

20 augusti 2019

I Australiens delstat New South Wales har underhuset godkänt ett lagförslag om fri abort fram till graviditetsvecka 22 och med få undantag fram till förlossning. Om lagen går igenom blir abort laglig i hela Australien. 

I New South Wales riskerar kvinnor som gör abort och läkare som utför abort upp till tio års fängelse. Ändå utförs aborter regelbundet, eftersom ett tillägg i lagen tillåter abort för att t.ex. rädda kvinnans liv, skydda hennes "fysiska eller mentala" hälsa, och hänsyn tas till sociala, ekonomiska och medicinska omständigheter. 

Ett lagförslag skall nu ge fri abort fram till graviditetsvecka 22 och läkare får godkänna sena aborter under ett obegränsat antal omständigheter. De som driver lagförslaget menar att det kommer bidra till att antalet sena aborter kommer att minska. De pekar på erfarenheterna från andra jurisdiktioner där abort har legaliserats, som Northern Territory och Queensland. I delstaten Queensland utgjorde sena aborter mindre än 0,5 procent av alla aborter 2016. 

Antalet aborter har ökat

Den enda delstaten med fullständiga uppgifter är dock delstaten Victoria. Sedan fri abort fram till födseln legaliserades 2008 har antalet ökat med 39 procent. Aborter av "psykosociala skäl" har ökat med 32 procent. Mellan 2009 och 2016 har 1 277 aborter utförts av en annan orsak än kvinnans eller barnets fysiska hälsa och 2011 utfördes även en abort av psykosociala skäl i graviditetsvecka 37. 

Vid sena aborter lever många foster och lämnas att dö utan att livräddande åtgärder vidtas. I Victoria var det mellan 2008 och 2016 336 barn, som levde efter aborten och avled senare. De medfödda avvikelserna som registrerats för dessa aborter sträcker sig från mindre kirurgiska korrigerbara problem till mer allvarliga och potentiellt dödliga diagnoser. 

Läkarens beslut granskas inte

Att det krävs godkännande av två läkare vid sena aborter innebär, enligt lagförslagets förespråkare, att det blir svårare att få sena aborter godkända. Den andra läkaren behöver dock varken träffa kvinnan, läsa hennes journal eller vara oberoende. Eftersom skälen för att godkänna sena aborter inte är begränsade, läkarnas aborttillstånd inte kommer granskas och det inte planeras straffrättsliga påföljder, tvivlar kritiker att antalet sena aborter blir få.  

Enligt lagförslaget måste läkare som har samvetsbetänkligheter hänvisa kvinnan till en kollega som är beredd att utföra aborter. Enligt lagförslaget skall det vara straff på sju års fängelse för alla okvalificerade personer som utför eller bistår vid abort. Förslaget godkändes förra veckan i underhuset och granskas nu av ett utskott i överhuset innan det går till en andra debattrunda i lagstiftningsrådet.  

Källor: Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) och 7News (7news.com.au)