Krav på dödshjälp för barn mellan ett och tolv år i Nederländerna

29 oktober 2019

En rapport från tre nederländska universitetssjukhus hävdar att 84 procent av Nederländernas barnläkare vill ha dödshjälp för barn mellan ett och tolv år. Förslaget har nyligen lagts fram i parlamentets underhus. 

Nederländerna tillåter inte dödshjälp för barn mellan ett och tolv år eftersom de inte anses vara lagligt behöriga. Däremot får nyfödda – upp till ett år och barn mellan 12 och 16 år dödshjälp med samtycke från föräldrarna. Läs mer >>  

– Mellan fem och tio barn skulle vara berättigade till detta årligen. Speciellt när allvarligt sjuka barn befinner sig i livets slut och lider under mycket smärta, och när dödsprocessen kan ta veckor, önskar många föräldrar och läkare att påskynda eller förkorta den processen, säger professor Eduard Verhagen, som utarbetade riktlinjerna för dödshjälp till barn, det s.k. Groningen Protocol från 2004. 

Endast 38 läkare deltog i undersökningen

Varje år är det ca 60 barnläkare som vårdar obotligt sjuka, döende barn. De 38 läkare som intervjuades anonymt behandlade 359 allvarligt sjuka unga patienter under de senaste fem åren. I 46 av dessa fall tyckte läkarna att dödshjälp hade varit bättre. 

Juristen Tim Vis argumenterar i den nederländska tidningen De Volkskrant för dödshjälp för barn under tolv år genom att stödja sig på Barnkonventionen. Han menar att konventionen tar hänsyn till barnens intressen i alla handlingar och innehåller förbud mot omänsklig eller förnedrande behandling, vilket han anser att upprätthållande av liv kan innebära. 

Belgien var 2014 det första landet i världen där dödshjälp för barn legaliserades. Läs mer >>  

Källor: BioEdge (www.bioedge.org), NRC (www.nrc.nl) och De Volkskrant (www.volkskrant.nl)