Krav på FN att agera mot organstölder i Kina

30 september 2019

Den oberoende folktribunalen China Tribunal uppmanar FN:s medlemsländer att agera mot Kinas fortsatta organstöld från samvetsfångar. Offren är främst fängslade anhängare av Falun Gong-rörelsen och uigurer. 

Juristen Hamid Sabi, från China Tribunal i London, informerade FN:s råd för mänskliga rättigheter förra veckan om att Kina tar hud, njurar, lungor och hjärtan från medlemmar i de förföljda grupperna Falun Gong och uigurerna. Han meddelade att tribunalen har bevis på Kinas "brott mot mänskligheten". 

I juni publicerade China Tribunal en rapport som konstaterar att ett "väldigt stort antal" fångar "dödades på order" av Kinas regering. I rapporten hävdas att fångars kroppar "öppnades medan de fortfarande levde för att deras njurar, lever, hjärta, lungor, hornhinna och huden skulle tas och säljas". Läs mer >> 

"Hjärta från levande"

– Offer efter offer och död efter död, att skära hjärtan och andra organ från levande, oskyldiga, ofarliga, fredliga människor utgör ett av de värsta massmorden under detta århundrade. Organtransplantation för att rädda liv är en vetenskaplig och social triumf, men att döda donatorn är kriminellt, sade advokaten Hamid Sabi till FN-delegaterna. 

Tribunalen uppskattar att "hundratusentals" människor har använts för påtvingade organdonationer. Dessa siffror "föreslår ett större utbud av organ än om de endast hade donerats av avrättade brottslingar". Uppgifterna, tillsammans med vittnesbörd från fångar, leder till att domstolen drar slutsatsen att "samvetsfångar", som har fängslats av någon annan anledning än deras tro eller etniska grupp, dödas för att leverera organ till landets organhandel. Enligt rapporten används organen för medicinska ändamål och man hänvisar till de korta väntetiderna för organtransplantationer på kinesiska sjukhus. Påtvingade organdonationer har pågått i Kina i minst 20 år och fortsätter till denna dag trots att Kina hävdar annat, fastslår China Tribunal. Läs mer >>  

Skyldighet att agera

Hamid Sabi uppmanar FN och andra organisationer att undersöka China Tribunals slutsatser "inte bara när det gäller anklagelsen om folkmord, utan också brotten mot mänskligheten". Han menar att FN:s medlemsländer har en "laglig skyldighet" att agera i enlighet med avslöjanden i tribunalens rapport "att brott mot mänskligheten mot Falun Gong och uigurer visat sig vara utan rimligt tvivel". Läs mer >> 

China Tribunal är en oberoende, internationell folktribunal som undersöker anklagelser om organstöld av samvetsfångar i Kina och leds av Sir Geoffrey Nice QC, som även arbetade för Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien. 

Källor: China Tribunal (chinatribunal.com), CatholicNewsAgency (www.catholicnewsagency.com), LifeSiteNews (www.lifesitenews.com), ScienceAlert (www.sciencealert.com) och The Guardian (www.theguardian.com)