Lagliga aborter på Irland trots otillräckliga förberedelser

09 januari 2019

I Irland har föreningen för husläkare, The Irish College of General Practitioners, publicerat tillfälliga riktlinjer för husläkare som kommer att genomföra aborter, efter att det blev lagligt vid årsskiftet.

I december antog Irland en ny abortlagstiftning (läs mer >>) och kort därpå publicerade The Irish College of General Practitioners (ICGP) tillfälliga riktlinjer, som kompletterats med internetkurser och workshops. Läkarföreningen har även skickat ut en förfrågan till medlemmar om beredskap att utföra aborter samt utbildat en första grupp husläkare för ändamålet. Ytterligare utbildning tillgänglig på föreningens hemsida, och fler kurser kommer att erbjudas under året.

Riktlinjerna klargör när läkare kan genomföra aborter. Abort är tillåten fram till graviditetsvecka 12, och fram till nionde veckan görs medicinska aborter, som administreras av husläkare. Sammanlagt tre läkarbesök skall äga rum med minst tre dagar mellan de första och andra besöken. Vid det andra besöket ges det första abortpillret och det andra tas av patienten upp till 48 timmar senare. Kvinnan uppmuntras att återvända för undersökning efter aborten, och vid det tredje besöket, vanligtvis inom två veckor efter det andra, bekräftas aborten och långtidsverkande preventivmedel erbjuds samt rådgivning och hantering av eventuella komplikationer. Om läkaren är osäker på hur långt graviditeten har gått måste tillgång till att göra ultraljudsundersökning finnas, och är graviditeten över nio veckor gången kommer kvinnan att skickas vidare till sjukhus för kirurgisk abort.

Få läkare vill utföra aborter

Riktlinjerna ger även förslag till husläkare som pga. samvetsbetänkligheter inte vill utföra abort. "En kvinna som blivit oplanerat gravid behöver inget dömande bemötande från sin läkare. Alla läkare kan lyssna på en kvinna som berättar om sin situation och sina känslor. Exempel på sätt att reagera i en sådan situation är: ’Det låter som om du går igenom en svår period eller ’Jag förstår att det här är en svår situation för dig’. Läkaren behöver överväga hur man svarar för att ge kvinnan bästa omsorg, utan att ta avstamp från sin egen övertygelse", rekommenderar ICGP.

Under den första arbetsdagen i år var det 20 kvinnor i hela landet som efterfrågade abort. Av Irlands 3 500 husläkare har 187 anmält att de kan medverka vid aborter, men bara cirka 100 av dem får hänvisningar från telefon-hjälplinjen MyOptions helpline, som startats. Läs mer >> Läkarna måste sedan uppge antalet aborter till ansvarig myndighet inom 28 dagar.

Det var ursprungligen planerat att nio av landets förlossningsavdelningar skulle kunna genomföra aborter, men dagarna innan lagen skulle träda i kraft kontaktade ett antal sjukhus hälsovårdsmyndigheten för att meddela att man inte var redo att tillhandahålla aborter då det bl.a. saknas utrustning för ultraljud och blodprov. Läs mer >> 

Källor: The Irish Times (www.irishtimes.com), The Journal (www.thejournal.ie) och The Irish College of General Practitioners (www.icgp.ie)