Mammor berättar om påtryckningar för abort vid Downs syndrom i ny rapport

06 november 2019

En aktuell rapport från Storbritannien visar att många kvinnor som väntar barn med Downs syndrom pressas av sina läkare att göra abort. 

Enligt rapporten från organisationen Positive About Down Syndrome (PADS) erbjöds 69 procent av 208 kvinnor abort i samma samtal som de fick veta att deras ofödda barn har Downs syndrom. Endast en av fem gravida fick aldrig frågan om abort under sin graviditet. Läs mer >>  

Studien gjordes i England, Wales och Skottland med start i april 2018. Sammanlagt 1 410 kvinnor som har fött ett barn med Downs syndrom sedan 2000 fick berätta om sina erfarenheter. 

Stöd saknas

Kvinnorna berättar om att det finns mycket begränsat stöd och ett allmänt antagande att man väljer abort. Två av tre kvinnor erbjöds aldrig rådgivning eller stödsamtal efter att de fick diagnosen. Även efter att kvinnorna meddelat vårdpersonalen att de vill behålla barnet frågades 46 procent om de ville ändra sitt beslut. Några berättar om påtryckningar att genomgå undersökningar och skuldbeläggande när de inte ville göra det. Läs mer >>  

– Kvinnor fattar beslut om liv eller död påverkade av föråldrade åsikter och fördomar från många medicinska experter. Gravida kvinnor ges inte korrekt information om det verkliga livet med Downs syndrom. Det är inte konstigt att 90 procent av dem som väntar barn med Downs syndrom gör abort med tanke på dessa omständigheter, säger Nicola Enoch, som grundade organisationen PADS. Läs mer >>  

Abort fram till födelsen

– Sammanlagt har jag nog erbjudits abort cirka 15 gånger. Under graviditetsvecka 38 gjorde de det riktigt, riktigt, riktigt tydligt. Om jag ändrade mig på förlossningens morgon skulle jag bara låta dem få veta. För det var inte för sent; fram tills barnet kom genom födelsekanalen kunde jag fortfarande göra abort, berättar Emma Mellor. 

Nicola Sparrow erbjöds abort efter vecka 37 när hon fick meddelandet att förlossningen skulle sättas igång nästa morgon:

– De sade att jag fortfarande hade ett alternativ till om jag skulle vilja få mitt barn eller inte. Om hon föddes och inte andades eller kämpade med att andas var de beredda att inte hjälpa mitt barn, utan var redo att bara lämna henne. 

Källa: The Christian Institute (www.christian.org.uk)