Många beredda till stamcellsdonation i Tyskland

11 september 2019

I Tyskland donerade förra året 7 055 personer stamceller till leukemipatienter eller andra i behov av blodstamceller, enligt en rapport från det tyska benmärgsregistret. Över 5 000 celldonationer skickades utomlands. Tyskland är därmed ledande inom området stamcellsdonationer. 

Många tyskar är villiga att donera stamceller och har skrivit in sig i det centrala benmärgsregistret. "I inget annat land registrerades 2018 så många nya potentiella stamcellsdonatorer som i Tyskland", meddelar registeransvariga nu. För närvarande innehåller registret 8 666 361 namn, vilket innebär att cirka en av tio tyskar är potentiell stamcellsdonator. 

I internationell jämförelse ligger Tyskland därmed på andra plats, direkt efter USA. Enligt det tyska registret har det globala nätverket bland donatorregister i mer än 60 länder nästan 36 miljoner donatorprofiler, 16 miljoner av dem i europeiska register. 

– Tack vare många reklamkampanjer växer antalet som kan typiseras och därmed förklara sin donationsvilja stadigt, säger en talesperson för registret. 

Det tyska registret samarbetar med samtliga register över hela världen. Letar man stamcellsdonatorer hittar det tyska registret lämpliga donatorprofiler inom kort tid. I Tyskland är chansen att hitta en lämplig donator cirka 90 procent. 

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)